Αναφορές Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (αρ. 15 του Ν.4305)

2024

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2024 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάιος 2024 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Απρίλιος 2024 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάρτιος 2024 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Φεβρουάριος 2024 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιανουάριος 2024 (pdf) (xlsx)

2023

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Νοέμβριος 2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Αύγουστος  2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος  2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος  2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάιος  2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Απρίλιος  2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάρτιος  2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Φεβρουάριος  2023 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιανουάριος  2023 (pdf) (xlsx)

2022

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Νοέμβριος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Αύγουστος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάιος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Απρίλιος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάρτιος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Φεβρουάριος 2022 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιανουάριος 2022 (pdf) (xlsx)

2021

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Νοέμβριος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Αύγουστος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάιος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Απρίλιος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάρτιος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Φεβρουάριος 2021 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιανουάριος 2021 (pdf) (xlsx)

2020

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2020 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Νοέμβριος 2020 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2020 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2020 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Αύγουστος 2020 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2020 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2020 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάιος 2020 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Απρίλιος 2020 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάρτιος 2020  (pdf)  (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Φεβρουάριος 2020 (pdf)  (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιανουάριος 2020 (pdf)  (xlsx)

2019

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Νοέμβριος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Αύγουστος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάιος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Απρίλιος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάρτιος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Φεβρουάριος 2019 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιανουάριος 2019 (pdf) (xlsx)

2018

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2018 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Νοέμβριος 2018 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2018 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2018 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Αύγουστος 2018 (pdf)  (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2018 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2018 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάιος 2018 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Απρίλιος 2018 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάρτιος 2018 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Φεβρουάριος 2018 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιανουάριος 2018 (pdf) (xlsx)

2017

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Νοέμβριος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Aύγουστος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάιος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Απρίλιος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάρτιος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Φεβρουάριος 2017 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιανουάριος 2017 (pdf) (xlsx)

 

2016

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Νοέμβριος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Άυγουστος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάϊος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Απρίλιος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάρτιος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Φεβρουάριος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιανουάριος 2016 (pdf) (xlsx)

2015

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2015 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Nοέμβριος 2015 (pdf)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2015 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2015 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Αύγουστος 2015 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2015 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2015 (pdf)

2016

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Νοέμβριος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Άυγουστος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάϊος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Απρίλιος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Μάρτιος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Φεβρουάριος 2016 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιανουάριος 2016 (pdf) (xlsx)

2015

 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2015 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Nοέμβριος 2015 (pdf)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2015 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2015 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Αύγουστος 2015 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2015 (pdf) (xlsx)
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2015 (pdf)