Ιδιωτικές Επενδύσεις

Ενημέρωση / Ανακοινώσεις για τους Αναπτυξιακούς Νόμους 3908/11 & 4399/16 & 4887/22

 

 • Πραγματοποίηση Ημερίδας για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τις Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη.

-Κομοτηνή

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη», που με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης, κ. Σταύρου Καλαφάτη, συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην εκδήλωση τα στελέχη της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) κατέθεσαν την αποκομισθείσα εμπειρία τους και προέβαλαν τις καλές πρακτικές από την εφαρμογή των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων ενώ στη συνέχεια παρουσίασαν τα δεκατρία (13) σε σύνολο καθεστώτα ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Αντίστοιχη ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των Αναπτυξιακών Νόμων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και παρουσίαση των καθεστώτων Ενισχύσεων του Ν. 4887/2022, έγιναν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τέλος, ακολούθησε διαδραστική συζήτηση και ένας εξαιρετικά εποικοδομητικός διάλογος, ενώ δόθηκαν απαντήσεις από τα στελέχη του ΥΠΕΣ και της ΠΑΜΘ σε σχετικά ερωτήματα που ετέθησαν.

 • Πραγματοποίηση Ημερίδας για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τις Επενδυτικές Ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία.
PHOTO-Δυτική-Μακεδονία-1 Photo-Δυτική-Μακεδονία

Ιδιαίτερα επιτυχής κρίνεται η  Ημερίδα με θέμα «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και Επενδυτικές Ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία», που με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Σταύρου Καλαφάτη, συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση τα στελέχη της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου  Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας-Θράκης) αναφέρθηκαν εκτενώς στην αποκτηθείσα πολύτιμη εμπειρία και τις καλές πρακτικές από την εφαρμογή των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων και στη συνέχεια παρουσίασαν τα δεκατρία (13) σε σύνολο καθεστώτα ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Αντίστοιχη αναφορά έγινε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και Καινοτομίας καθώς και της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με παράλληλη παρουσίαση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027, καθώς  και ανάλυση των επενδυτικών ευκαιριών στη Μεταλιγνητική Εποχή της Δυτικής Μακεδονίας από τον Αντιπεριφερειάρχη Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Τέλος, ακολούθησε εξαιρετικά ενδιαφέρων και εποικοδομητικός διάλογος, ενώ δόθηκαν απαντήσεις από τα στελέχη του ΥΠΕΣ και της ΠΔΜ σε σχετικά ερωτήματα που ετέθησαν.

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΗΜΕΡΙΔΑ-ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥInvitation
  1 2
 • Υπόδειγμα Βεβαίωσης ελέγχου ορθότητας των δικαιολογητικών για την καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4864/2021 (Α/237).

Επισυνάπτεται αρχείο

Βεβαίωση ελέγχου ορθότητας_Υπόδειγμα_DOC

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56673/20-05-2021 έβδομης (7ης) προκήρυξης.

Επισυνάπτεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ζ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ζ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56672/20-05-2021 πέμπτης (5ης) προκήρυξης.

Επισυνάπτεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • “Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη”

Ψηφίστηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και στην επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) υποβάλλονται οι αιτήσεις (σε συγκεριμμένα καθεστώτα ενίσχυσης όπως ορίζεται στο νόμο) για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης.

Το κείμενο του νέου αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 16/Α/4-2-2022 και επισυνάπτεται.

ΦΕΚ 16/Α/4-2-2022

 • Κρατικές ενισχύσεις . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα. Σχετικό Δελτίο Τύπου Ε.Ε & Παράρτημα της Απόφασης.

Δελτίο Τύπου Ε.Ε. ΧΠΕ

ΧΠΕ Έγγραφο Ε.Ε.

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56673/20-05-2021, έβδομης (7ης) Προκήρυξης.

Συνημμένη η σχετική Ανακοίνωση και ο  Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ζ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ζ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της έκτης (6ης) προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56672/20-05-2021, πέμπτης (5ης) Προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση και Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τέταρτης (4ης) προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση και ο  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 & 3908/2011.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 69  του Ν. 4864/2021 (ΦΕΚ 237/Α/2-12-2021) παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και ν. 3908/2011 (Α’ 8), σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και την παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

 • Δημοσίευση του Νόμου υπ. αρ. 4864/2021  “Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη”.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 237/Α/2-12-2021

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τέταρτης (4ης) Προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η Σχετική Ανακοίνωση και ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 5399)».

   Συνημμένα: H υπ’ αριθ. 123259/17-11-2021 απόφαση (ΦΕΚ 5359/Β’/19-11-2021)

  ΦΕΚ 5359/Β’/19-11-2021

 • “Υλοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο των κλαδικών εκθέσεων Philoxenia και Hotelia”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – «Παρουσίαση επενδυτικών εργαλείων στον Τουρισμό»

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης), κ. Σταύρος Καλαφάτης,  στο πλαίσιο της 36ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού “PHILOXENIA, στη Θεσσαλονίκη, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση επενδυτικών εργαλείων στον Τουρισμό». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, από τις 10.30 π.μ έως τις 12.30 μ.μ., στο Περίπτερο 13 (open stage), στον χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ – HELEXPO).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΣ PHILOXENIA

Πληροφορίες

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 90574/01-09-2020 τρίτης (3ης) προκήρυξης.

Συνημμένα : Ανακοίνωση & Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ  – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της πέμπτης (5ης) προκήρυξης.

Συνημμένα : Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • H αρ. πρωτ. 109648/8.10.2021 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6965/21.01.2021 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 2018» (Β’ 184).

Συνημμένα:  To ΦΕΚ 4752/τ.Β΄/14.10.2021

ΦΕΚ

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της έκτης (6ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα : Ανακοίνωση και Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”  ΚΑΙ ΤΗΣ 7ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Επισυνάπτεται η  τροποποίηση της 5ης Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” (Β΄2142) και η τροποποίηση της 7ης Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Ν. 4399/2016 (Β΄2143), οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 4497/τ.Β/29.9.2021.

ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ_ΦΕΚ

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της πέμπτης (5ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα :  η Ανακοίνωση και ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τέταρτης (4ης) προκήρυξης.

Συνημμένα η Ανακοίνωση και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69395/01-07-2019 πρώτης (1ης) προκήρυξης.

Συνημμένα η Ανακοίνωση και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τρίτης (3ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η Ανακοίνωση και ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50095/20-05-2020 δεύτερης (2ης) προκήρυξης.

Συνημμένα ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Β’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Β’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50088/20-05-2020, τέταρτης (4ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δ΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δ΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50095/20-05-2020, δεύτερης (2ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69395/01-07-2019, πρώτης (1ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Α΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε η τρίτη (3η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης. Η παρούσα έκδοση (3η) αντικαθιστά την προηγούμενη δεύτερη (2η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 54110/21-5-2018, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 7ης προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και εφεξής (ΑΔΑ: ΩΓΧΒ46ΜΤΛΡ-ΨΝΘ).

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4479/2017 (Α΄94), εγκρίθηκε η τρίτη (3η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας, τις μεθόδους αξιολόγησης καθώς και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.
Η παρούσα έκδοση (3η) αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 83827/02.08.2018 και έχει εφαρμογή για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του προαναφερόμενου καθεστώτος και εφεξής (ΑΔΑ: Ψ4Χ346ΜΤΛΡ-ΑΥΘ).

 • ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Ν.4399/16, 5η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” & 7η προκήρυξη του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας”)

Κατά την διαδικασία της 5ης προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” και της 7ης προκήρυξης του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στον Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, φορέα υποδοχής επενδυτικών σχεδίων στη Μακεδονία και τη Θράκη, υποβλήθηκαν 45 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού π/υ  303.149.778,19 ευρώ  με το κίνητρο της επιχορήγησης ή/και της φορολογικής απαλλαγής.
Αναλυτικά, υποβλήθηκαν 27 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού 153.684.976,83 ευρώ για το καθεστώς των Μικρών – πολύ μικρών επιχειρήσεων και 18 προτάσεις προϋπολογισμού 149.464.801,36 ευρώ για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας .
Τα υποβαλλόμενα σχέδια αφορούν επενδύσεις  στον κλάδο του τουρισμού, των φαρμάκων, της τεχνολογίας, των logistics, των αγροδιατροφικών προϊόντων, της βιομηχανίας, τις τηλεοπτικές παραγωγές και την ιατρική αποκατάσταση.

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε η δεύτερη (2η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης. Η παρούσα έκδοση (2η) αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 35786/06-4-2020, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 5ης προκήρυξης του καθεστώτος και εφεξής(ΑΔΑ: 6Ε7246ΜΤΛΡ-ΙΓΓ​ ).

Συχνές Ερωτήσεις                                       Επιχειρηματικότητα στη Μακεδονία και Θράκη