Ιδιωτικές Επενδύσεις

Ενημέρωση / Ανακοινώσεις για τους Αναπτυξιακούς Νόμους 3908/11 & 4399/16 & 4887/22

 

 • Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον Ν. 4399/2016 κατά τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 5079/2023

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση και η δηλωτική πράξη για το 10% (πηγή : https://ependyseis.mindev.gov.gr).

 • Νέα παράταση για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων.

Σχετικό το άρθρο 52 , 53 , 54 του ν. 5079/2023 (ΦΕΚ 215/Α/22-12-2023).

 • Παράταση υποβολών επενδυτικών σχεδίων

Για την  Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022», ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2023».

Για τη προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2023.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ

 • Αλλαγή διαδικασίας πιστοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό υλοποίησης (50% ή 65%)

Eνημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.5039/2023, η διαδικασία πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό υλοποίησης 50% ή 65% άλλαξε και από την 1η Σεπτεμβρίου θα διενεργείται με Έκθεση Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4887/2022.

Η ενέργεια του αιτήματος και της έκθεσης ελέγχου με την νέα διαδικασία,θα είναι διαθέσιμη σύντομα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

 • Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα” στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας-Θράκης).

Σχετικό link :

https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/anakoinoseis/ekdosi-prosorinou-pinaka-katataxis-ependitikon-schedion-pou-ipovlithikan-pros-ipagogi-sto-kathestos-enischisis-metapiisi-efodiastiki-alisida-sto-ipourgio-esoterikon-t-makedonias-thrakis

 • Προκήρυξη 2ου Κύκλου για τα καθεστώτα ενίσχυσης “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα” και “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του αναπτυξιακού νόμου 4887/22.

Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023 και 3291/Β/18.5.2023 αντίστοιχα (επισυνάπτονται). Τις προκηρύξεις μπορείτε να τις βρείτε και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis.

ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023 “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα”

ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023 “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων”

 • Ανακοίνωση για την γνωστοποίηση της σύστασης εμπορικής εταιρείας των φορέων που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016.

Σας γνωρίζουμε ότι από 16/02/2023, για τα καθεστώτα ενίσχυσης του Ν.4399/2016 είναι διαθέσιμη στην ενέργεια των Αιτήσεων Τροποποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η λειτουργία που αφορά στη γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων φορέων επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι κατά το χρόνο αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 ήταν:

α) «Υπό Σύσταση Εταιρείες» (ΑΦΜ:000000000) ή

β) «Ατομικές Επιχειρήσεις» που δήλωναν στην αίτηση υπαγωγής τη σύσταση εμπορικής εταιρείας κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ως άνω φορείς που προέβησαν στην σύστασή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Υπαγωγής του, οφείλουν να προβούν εντός διμήνου από τη συντέλεσή τους, σε υποβολή γνωστοποίησης μέσω του αντίστοιχου πεδίου στο ΠΣΚΕ (καρτέλα 1.3 / Αντικείμενο Νέου Αιτήματος – Γνωστοποίησης).   (Πηγή: ependyseis.mindev.gov.gr)

 • Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον 1ο κύκλο του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, υποβλήθηκαν συνολικά 17 επενδυτικά σχέδια  στο καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 3600 , συνολικού επιλέξιμου κόστους 31.519.951,37 ευρώ. Ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι Φορέας υποδοχής επενδυτικών προτάσεων με επιλέξιμο προϋπολογισμό από  1 εκ. μέχρι 3 εκ. ευρώ για τη Μακεδονία και τη Θράκη.

 • Παράταση υποβολής αιτήσεων “Επιχειρηματικότητα 360ο”

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση : Ανακοίνωση «Επιχειρηματικότητα 360ο»

 • Οδηγός Αξιολόγησης-Καθεστώς Ενισχύσεων “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα” Ν. 4887/2022.

ΕπισυνάπτεταιΟΔΗΓΟΣ

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ «Αγροδιατροφή -Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια».

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Αγροδιατροφή -Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Για όλη τη χώρα στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης κατατέθηκαν συνολικά 330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 483.575.704,17 €. 

Στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), ως φορέα υποδοχής επενδυτικών σχεδίων με π/υ μεταξύ 1εκ. και 3 εκ. ευρώ,  κατατέθηκαν 33 επενδυτικά σχέδια στο ανωτέρω καθεστώς, συνολικού επιλέξιμου κόστους 62.175.699,37 ευρώ.

 • Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 9η Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 10η Απριλίου 2023.

Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων   (ΠΣ-Αν).

Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτεται η υπ. Αριθμ. 126997/28-12-2022 (ΦΕΚ 6872/Β/29-12-2022) Προκήρυξη.

 • ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ν.3908/11

Υπενθυμίζεται ότι η τήρηση των Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των επενδυτικών έργων του Ν.3908/2011 (Γενικά Επενδυτικά Σχέδια) που έχουν ολοκληρωθεί πραγματοποιείται με την υποβολή της σχετικής αίτησης για την διενέργεια Ελέγχου Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων)   αποκλειστικά  από το πεδίο Υποβολές Αιτήσεων Ελέγχου Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων” σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο σχετικό Πεδίο του συστήματος και τις προθεσμίες που προβλέπει ο επενδυτικός νόμος.

Παρακαλούνται οι επενδυτικοί Φορείς για την πιστή τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας.

 • Ενημέρωση σχετικά με παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 (ΦΕΚ 241/Α’/23-12-2022)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5007

Άρθρο 90

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8), παρατείνεται εκ νέου για εννέα (9) μήνες και για ένα (1) έτος, αντίστοιχα, τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 167).

Επισυνάπτεται ο N.5007 / 2022 (ΦΕΚ 241/Α’/23-12-2022).

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Για όλη τη χώρα στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης κατατέθηκαν συνολικά 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 1.618.160.677,83 €.

Στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), ως φορέα υποδοχής επενδυτικών σχεδίων με π/υ μεταξύ 1εκ. και 3 εκ. ευρώ,  κατατέθηκαν 28 επενδυτικά σχέδια στο ανωτέρω καθεστώς, συνολικού επιλέξιμου κόστους 47.014.204,82 ευρώ.

 

 • Ανακοίνωση για την υποβολή των προεγκρίσεων των επενδυτικών δανείων.

Επισυνάπτεται σχετική Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Ν.4994/2022 “Μη υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων υλοποίησης από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών – Μεταβατική διάταξη” : 1. Η υποχρέωση του δεύτερου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 120 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) για την προέλευση από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) των πολιτικών μηχανικών και των λοιπών επαγγελματικών ειδικοτήτων προσώπων που εκδίδουν βεβαιώσεις υλοποίησης της επένδυσης και συνυποβάλλονται με τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών, έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023. 2. Εκθέσεις ελέγχου επενδύσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 στις αρμόδιες υπηρεσίες των αναπτυξιακών νόμων από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, και οι συνυποβαλλόμενες βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από πρόσωπα των προβλεπόμενων επαγγελματικών ειδικοτήτων, μη μέλη του Ε.Μ.Π.Ε., εξετάζονται σύμφωνα με τον οικείο αναπτυξιακό νόμο.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ

 • Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον 1ο κύκλο του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, υποβλήθηκαν συνολικά 48 επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου ύψους επένδυσης 89.064.990 ευρώ. Το σύνολο των ενισχύσεων ανέρχεται σε 51.561.614 ευρώ.

Ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι Φορέας υποδοχής επενδυτικών προτάσεων με επιλέξιμο προϋπολογισμό από       1 εκ. μέχρι 3 εκ. ευρώ για τη Μακεδονία και τη Θράκη.

-Α-ΚΥΚΛΟΥ-ΜΕΤΑΠΟΙΟΗΣΗ-ΣΥΝΟΛΙΚΑ

 • Ενημερωτική εισήγηση της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) στο πλαίσιο του έργου “LOC-FOOD”.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Interreg  “Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων και της παραδοσιακής Διατροφής” με ακρωνύμιο LOC-FOOD διοργάνωσε διήμερο  επιμορφωτικό σεμινάριο (19 & 20 Οκτωβρίου) για αγροδιατροφικά προϊόντα στη Θεσσαλονίκη (ΔΕΘ).

Τη δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου (20 Οκτ ) που αποτέλεσε και ημέρα έναρξης της 29ης κλαδικής έκθεσης Agrotica,  ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Δημοσθένης Ταχταλίδης παρουσίασε την εισήγηση με θέμα Εργαλεία χρηματοδότησης στον τομέα της αγροδιατροφής. Η περίπτωση του Αναπτυξιακού Νόμου (ν.4887/2022)” όπου αναλύθηκε διεξοδικά η τρέχουσα θεματική προκήρυξη και απαντήθηκαν σχετικές ερωτήσεις.

 • Προκήρυξη 1ου κύκλου του καθεστώτος “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια ” του Ν. 4887/2022.

Επισυνάπτεται η Υ.Α. 94084/30.9.2022 (ΦΕΚ 5130/Β/1.10.2022) «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022».

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια

 • ΚΥΑ πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης πρωτογενούς τομέα.

Επισυνάπτονται κοινές υπουργικές απόφασεις με αρ. 92172/27.9.2022 για τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων και  αρ. 92195/27.9.2022 για τα επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των ΜΜΕ με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 5053/Β/27.9.2022 και 5052/Β/27.9.2022 αντίστοιχα.

ΚΥΑ αρ. 92172/27.9.2022

ΚΥΑ αρ. 92195/27.9.2022

 • Σημαντική ενημέρωση: Βεβαιώσεις υλοποίησης έργου μόνο από μέλη του ΕΜΠΕ

Κατόπιν διευκρινιστικού ερωτήματος που υπέβαλε η Υπηρεσία μας στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων-ΠΣΚΕ (eHelpDesk) αναφορικά με τις βεβαιώσεις υλοποίησης έργου μόνο από μέλη του ΕΜΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 120 §1.β του νόμου 4887/2022, οι ελεγκτές-μέλη οργάνων ελέγχου (με ορκωτό λογιστή ή ΚΟΕ) επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων πρέπει άπαντες να είναι μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.).

 • Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “ Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (1ος κύκλος)

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 05η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 05η Δεκεμβρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ. – Αv (https://opsan.mindev.gov.gr

Οι αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών , Τομέας Μακεδονίας – Θράκης.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στην νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr).

Επισυνάπτεται : Υ.Α. 79187/5.8.2022 (ΦΕΚ 4210/Β/9.8.2022) «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022»

 • Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Δημοσιεύτηκε η πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31η Οκτωβρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ. – Αv (https://opsan.mindev.gov.gr) από την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στην νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr).

(Υπουργική Απόφαση 74086/2022, ΦΕΚ 3890/Β/22-7-2022) Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

 • Πραγματοποίηση Ημερίδας για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τις Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη.

-Κομοτηνή

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη», που με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης, κ. Σταύρου Καλαφάτη, συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην εκδήλωση τα στελέχη της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) κατέθεσαν την αποκομισθείσα εμπειρία τους και προέβαλαν τις καλές πρακτικές από την εφαρμογή των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων ενώ στη συνέχεια παρουσίασαν τα δεκατρία (13) σε σύνολο καθεστώτα ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Αντίστοιχη ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των Αναπτυξιακών Νόμων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και παρουσίαση των καθεστώτων Ενισχύσεων του Ν. 4887/2022, έγιναν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τέλος, ακολούθησε διαδραστική συζήτηση και ένας εξαιρετικά εποικοδομητικός διάλογος, ενώ δόθηκαν απαντήσεις από τα στελέχη του ΥΠΕΣ και της ΠΑΜΘ σε σχετικά ερωτήματα που ετέθησαν.

 • Πραγματοποίηση Ημερίδας για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τις Επενδυτικές Ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία.
PHOTO-Δυτική-Μακεδονία-1 Photo-Δυτική-Μακεδονία

Ιδιαίτερα επιτυχής κρίνεται η  Ημερίδα με θέμα «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και Επενδυτικές Ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία», που με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Σταύρου Καλαφάτη, συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση τα στελέχη της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου  Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας-Θράκης) αναφέρθηκαν εκτενώς στην αποκτηθείσα πολύτιμη εμπειρία και τις καλές πρακτικές από την εφαρμογή των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων και στη συνέχεια παρουσίασαν τα δεκατρία (13) σε σύνολο καθεστώτα ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Αντίστοιχη αναφορά έγινε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και Καινοτομίας καθώς και της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με παράλληλη παρουσίαση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027, καθώς  και ανάλυση των επενδυτικών ευκαιριών στη Μεταλιγνητική Εποχή της Δυτικής Μακεδονίας από τον Αντιπεριφερειάρχη Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Τέλος, ακολούθησε εξαιρετικά ενδιαφέρων και εποικοδομητικός διάλογος, ενώ δόθηκαν απαντήσεις από τα στελέχη του ΥΠΕΣ και της ΠΔΜ σε σχετικά ερωτήματα που ετέθησαν.

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΗΜΕΡΙΔΑ-ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥInvitation
  1 2
 • Υπόδειγμα Βεβαίωσης ελέγχου ορθότητας των δικαιολογητικών για την καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4864/2021 (Α/237).

Επισυνάπτεται αρχείο

Βεβαίωση ελέγχου ορθότητας_Υπόδειγμα_DOC

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56673/20-05-2021 έβδομης (7ης) προκήρυξης.

Επισυνάπτεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ζ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ζ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56672/20-05-2021 πέμπτης (5ης) προκήρυξης.

Επισυνάπτεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • “Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη”

Ψηφίστηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και στην επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) υποβάλλονται οι αιτήσεις (σε συγκεριμμένα καθεστώτα ενίσχυσης όπως ορίζεται στο νόμο) για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης.

Το κείμενο του νέου αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 16/Α/4-2-2022 και επισυνάπτεται.

ΦΕΚ 16/Α/4-2-2022

 • Κρατικές ενισχύσεις . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα. Σχετικό Δελτίο Τύπου Ε.Ε & Παράρτημα της Απόφασης.

Δελτίο Τύπου Ε.Ε. ΧΠΕ

ΧΠΕ Έγγραφο Ε.Ε.

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56673/20-05-2021, έβδομης (7ης) Προκήρυξης.

Συνημμένη η σχετική Ανακοίνωση και ο  Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ζ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ζ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της έκτης (6ης) προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56672/20-05-2021, πέμπτης (5ης) Προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση και Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τέταρτης (4ης) προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση και ο  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 & 3908/2011.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 69  του Ν. 4864/2021 (ΦΕΚ 237/Α/2-12-2021) παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και ν. 3908/2011 (Α’ 8), σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και την παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

 • Δημοσίευση του Νόμου υπ. αρ. 4864/2021  “Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη”.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 237/Α/2-12-2021

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τέταρτης (4ης) Προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η Σχετική Ανακοίνωση και ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 5399)».

   Συνημμένα: H υπ’ αριθ. 123259/17-11-2021 απόφαση (ΦΕΚ 5359/Β’/19-11-2021)

  ΦΕΚ 5359/Β’/19-11-2021

 • “Υλοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο των κλαδικών εκθέσεων Philoxenia και Hotelia”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – «Παρουσίαση επενδυτικών εργαλείων στον Τουρισμό»

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης), κ. Σταύρος Καλαφάτης,  στο πλαίσιο της 36ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού “PHILOXENIA, στη Θεσσαλονίκη, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση επενδυτικών εργαλείων στον Τουρισμό». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, από τις 10.30 π.μ έως τις 12.30 μ.μ., στο Περίπτερο 13 (open stage), στον χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ – HELEXPO).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΣ PHILOXENIA

Πληροφορίες

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 90574/01-09-2020 τρίτης (3ης) προκήρυξης.

Συνημμένα : Ανακοίνωση & Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ  – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της πέμπτης (5ης) προκήρυξης.

Συνημμένα : Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • H αρ. πρωτ. 109648/8.10.2021 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6965/21.01.2021 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 2018» (Β’ 184).

Συνημμένα:  To ΦΕΚ 4752/τ.Β΄/14.10.2021

ΦΕΚ

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της έκτης (6ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα : Ανακοίνωση και Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”  ΚΑΙ ΤΗΣ 7ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Επισυνάπτεται η  τροποποίηση της 5ης Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” (Β΄2142) και η τροποποίηση της 7ης Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Ν. 4399/2016 (Β΄2143), οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 4497/τ.Β/29.9.2021.

ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ_ΦΕΚ

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της πέμπτης (5ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα :  η Ανακοίνωση και ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τέταρτης (4ης) προκήρυξης.

Συνημμένα η Ανακοίνωση και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69395/01-07-2019 πρώτης (1ης) προκήρυξης.

Συνημμένα η Ανακοίνωση και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τρίτης (3ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η Ανακοίνωση και ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50095/20-05-2020 δεύτερης (2ης) προκήρυξης.

Συνημμένα ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Β’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Β’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50088/20-05-2020, τέταρτης (4ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δ΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δ΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50095/20-05-2020, δεύτερης (2ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69395/01-07-2019, πρώτης (1ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Α΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε η τρίτη (3η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης. Η παρούσα έκδοση (3η) αντικαθιστά την προηγούμενη δεύτερη (2η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 54110/21-5-2018, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 7ης προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και εφεξής (ΑΔΑ: ΩΓΧΒ46ΜΤΛΡ-ΨΝΘ).

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4479/2017 (Α΄94), εγκρίθηκε η τρίτη (3η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας, τις μεθόδους αξιολόγησης καθώς και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.
Η παρούσα έκδοση (3η) αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 83827/02.08.2018 και έχει εφαρμογή για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του προαναφερόμενου καθεστώτος και εφεξής (ΑΔΑ: Ψ4Χ346ΜΤΛΡ-ΑΥΘ).

 • ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Ν.4399/16, 5η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” & 7η προκήρυξη του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας”)

Κατά την διαδικασία της 5ης προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” και της 7ης προκήρυξης του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στον Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, φορέα υποδοχής επενδυτικών σχεδίων στη Μακεδονία και τη Θράκη, υποβλήθηκαν 45 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού π/υ  303.149.778,19 ευρώ  με το κίνητρο της επιχορήγησης ή/και της φορολογικής απαλλαγής.
Αναλυτικά, υποβλήθηκαν 27 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού 153.684.976,83 ευρώ για το καθεστώς των Μικρών – πολύ μικρών επιχειρήσεων και 18 προτάσεις προϋπολογισμού 149.464.801,36 ευρώ για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας .
Τα υποβαλλόμενα σχέδια αφορούν επενδύσεις  στον κλάδο του τουρισμού, των φαρμάκων, της τεχνολογίας, των logistics, των αγροδιατροφικών προϊόντων, της βιομηχανίας, τις τηλεοπτικές παραγωγές και την ιατρική αποκατάσταση.

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε η δεύτερη (2η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης. Η παρούσα έκδοση (2η) αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 35786/06-4-2020, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 5ης προκήρυξης του καθεστώτος και εφεξής(ΑΔΑ: 6Ε7246ΜΤΛΡ-ΙΓΓ​ ).

Συχνές Ερωτήσεις                                       Επιχειρηματικότητα στη Μακεδονία και Θράκη