Διατηρητέα Κτίρια & Παραδοσιακοί Οικισμοί

Εδώ μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα διατηρητέα κτίρια και τους παραδοσιακούς οικισμούς που υπάγονται στην περιφέρεια του υπουργείου

Ακολουθείστε τους συνδέσμους παρακάτω για να:

  • Αναζητήσετε πληροφορίες για τα διατηρητέα κτίρια και τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής.
  • Επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου

 

› Δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες

›Αναζητήστε διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής (Προσωρινά εκτός Λειτουργίας)

Το παρακάτω αρχείο περιέχει μέρος των καταγεγραμμένων διατηρητέων κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης).  Η καταγραφή των διατηρητέων κτιρίων, συνεχώς επικαιροποιείται από το Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων και για τον λόγο αυτό, εάν κάποιο κτίριο δεν είναι καταγεγραμμένο στον αναρτημένο πίνακα, θα πρέπει να ζητείται η επιβεβαίωση από την Υπηρεσία μας.