Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για τη χορήγηση στοιχείων από τους φακέλους των διατηρητέων κτιρίων, μπορείτε να μεταβείτε στα έντυπα των αιτήσεων.

Ε 001 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟ&ΔΚ Microsoft-Word-Logo unnamed
Ε 002 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟ&ΔΚ Microsoft-Word-Logo unnamed
Ε 003 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟ&ΔΚ Microsoft-Word-Logo unnamed
Ε 004 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟ&ΔΚ Microsoft-Word-Logo  unnamed

Στα έντυπα αιτήσεων προς το Τμήμα ΠΟ&ΔΚ ενσωματώθηκε η ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλονται στο grammateia@mathra.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1) Η αίτηση  001 υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους που έχουν έννομο συμφέρον

ντός του κειμένου αναγράφεται ότι προσκομίζεται και η εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, όταν ο αιτών/η αιτούσα δεν είναι ο ιδιοκτήτης).

2) Η αίτηση 002 υποβάλλεται από ενδιαφερόμενους (π.χ. φοιτητές) για ακαδημαϊκούς- ερευνητικούς σκοπούς.

(Τα έντυπα 003 και 004 αφορούν τη συναίνεση τόσο μελετητών όσο και ιδιοκτητών που θα συνοδεύουν υποχρεωτικά την αίτηση με αριθμό 002).

Οι αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.