Παραδοσιακά Τοπικά Προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ

Parago_Logo-1

Stauros-Kalafatis_-4

Χαιρετισμός Υφυπουργού

Τα αγροδιατροφικά προϊόντα αποτελούν θησαυρό της Ελληνικής γης. Γι’ αυτό και στον Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών επενδύσαμε στην ποιοτική και πιστοποιημένη διαδικασία ανάδειξης των αγροτικών προϊόντων της Μακεδονίας και της Θράκης, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι αρχές που υιοθετήσαμε βασίζονται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η αναγνωρισιμότητα αυτών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αύξησης των εξαγωγών σε αγορές όπου η ποιότητα αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής των καταναλωτών.

Το ΥΜΑΘ, ως Φορέας χρηματοδότησης απευθυνόμενος σε συλλογικούς φορείς πρωτογενούς παραγωγής όπως ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αγροτουριστικούς Συνεταιρισμούς Γυναικών και Συνεργατικά Σχήματα και Δίκτυα-ΑΜΚΕ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παραγωγής και προώθησης ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντων,  προκήρυξε δυο ανοικτές προσκλήσεις επιχορήγησης για δράσεις σχετικά με τη διαδικασία σύστασης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων και για την πιστοποίηση νέων ποιοτικών παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων Π.Ο.Π /Π.Γ.Ε/ Ε.ΠΙ.Π..

Μέσα από αυτές τις διαδικασίες στοχεύουμε στην Ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, στη σύνδεση των πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων με τη βιοποικιλότητα, στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και μεταποίησης, στα ήθη και τα έθιμα της παραγωγής των τοπικών κοινωνιών, στον αγροτουρισμό, στην ενίσχυση ορεινών, ημιορεινών, παραμεθόριων και μειονεκτικών περιοχών και στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της κάθε περιοχής

Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση: Αξιοποιούμε συγχρηματοδοτούμενους πόρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων -όπως τα Προγράμματα Interreg- όπου ο Φορέας μας είναι Επικεφαλής Εταίρος του διακρατικού έργου με τίτλο «Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων με ακρωνύμιο LOC FOOD». Αποσκοπούμε στη δημιουργία δικτύου παραγωγών και προϊόντων στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη έχει θέσει σε πλήρη εξέλιξη το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με έργα προϋπολογισμού 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προχωρά τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο με σημαντικές καινοτομίες και στόχο την περαιτέρω τόνωση της Ανάπτυξης. Βρίσκεται, έμπρακτα, δίπλα σε αυτού του είδους τις δράσεις και πρωτοβουλίες.

Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Ειδικά η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα βγαίνουν μπροστά. Αναπτύσσουμε δράσεις που διασφαλίζουν μια νέα αισιόδοξη προοπτική. Επανατοποθετούμε τη Μακεδονία και τη Θράκη  στο χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Αρχή

Υπό Πιστοποίηση ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ Προϊόντα

Τα 58 ΠΟΠ/ΠΓΕ Προϊόντα της Μακεδονίας και Θράκης

Παρουσίαση ΥΜΑΘ στη ΔΕΘ

Προηγούμενες Δράσεις

Οδηγίες Προετοιμασίας Φακέλου

Επικοινωνία

Χρήσιμα Links