Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 8570
Διεύθυνση: 45 αρχ. χώροι σε όλο το νομό
Δήμος-Κοινότητα:
Δημοτικό Διαμέρισμα:
Απόφαση: ΥΠΠΟ//
ΦΕΚ: 93/Β/1980