Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43532
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 4
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Νάουσας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Ναούσης
Απόφαση: ΥΠΕΣΔΑ/1022/06-05-2015
ΦΕΚ: 84/ΑΑΠ/06-05-2015