Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43467
Διεύθυνση: "Πανωκκλήσι"
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Διδυμοτείχου
Δημοτικό Διαμέρισμα: Διδυμοτείχου
Απόφαση: ΥΠΠΟ/Β1/Φ37/40525/1497/24-07-1979
ΦΕΚ: 780/Β/12-09-1979