Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43452
Διεύθυνση: Παπίκιο Όρος, τμήμα Ροδόπης
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Σώστου
Δημοτικό Διαμέρισμα: Σώστης της Κ. Σώστου
Απόφαση: ΥΠΠΟ/ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/15352/389π.ε/09-02-1987
ΦΕΚ: 284/Β/09-06-1987