Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 43369
Διεύθυνση: Οικισμός Αετοχώρι
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Εξαπλατάνου
Δημοτικό Διαμέρισμα: Νοτίας
Απόφαση:
ΦΕΚ: