Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου:
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα:
Δημοτικό Διαμέρισμα:
Απόφαση:
ΦΕΚ: