Είδος: Αρχαιολογικοί Τόποι

Κωδικός Διατηρητέου: 43463 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Μάκρης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43464 Διεύθυνση: Καλντερίμ-Καγιά (Πετρόδρομος) Κοίλων Δημοτικό Διαμέρισμα: Φερών >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43216 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Ριζωμάτων >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43217 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Νικήτης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43229 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43232 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Χρυσής >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43448 Διεύθυνση: Παρά τη Βιστονίδα λίμνη Δημοτικό Διαμέρισμα: Αμαξάδων >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43449 Διεύθυνση: ΒΔ του χωριού Πολύανθος Δημοτικό Διαμέρισμα: Σώστης της Κ. Σώστου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43450 Διεύθυνση: ΒΔ του χωριού Πολύανθος Δημοτικό Διαμέρισμα: Σώστης της Κ. Σώστου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43210 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Εδέσσης >>
Next Page » « Previous Page