Είδος: Αρχαιολογικοί Τόποι

Κωδικός Διατηρητέου: 43470 Διεύθυνση: Ανατολικά της Μαρώνειας, στην περιοχή Γιαλός Δημοτικό Διαμέρισμα: Αλεξανδρουπόλεως >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43471 Διεύθυνση: ΒΑ της περιοχής ʼγκιστρα Δημοτικό Διαμέρισμα: Σαμοθράκης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43465 Διεύθυνση: Ύψωμα Καλές, 1600μ βόρεια των Κοίλων Δημοτικό Διαμέρισμα: Φερών >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43451 Διεύθυνση: Μίσχος Δημοτικό Διαμέρισμα: Σώστης της Κ. Σώστου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43452 Διεύθυνση: Παπίκιο Όρος, τμήμα Ροδόπης Δημοτικό Διαμέρισμα: Σώστης της Κ. Σώστου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43453 Διεύθυνση: ΝΔ του χωριού Νυμφαία Δημοτικό Διαμέρισμα: Κομοτηνής >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43454 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Κομοτηνής >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43460 Διεύθυνση: Σύναξη Δημοτικό Διαμέρισμα: Μαρωνείας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43461 Διεύθυνση: 2χλμ βορειοανατολικά του Ποταμού Δημοτικό Διαμέρισμα: Αλεξανδρουπόλεως >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43462 Διεύθυνση: Ύψωμα Τσεπέλ Καγιά, ανατολικά της Κίρκης Δημοτικό Διαμέρισμα: Αλεξανδρουπόλεως >>
Next Page » « Previous Page