Είδος: Παραδοσιακοί Οικισμοί

Κωδικός Διατηρητέου: 43442 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Μακρυχωρίου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 43516 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40579 Διεύθυνση: Οικισμός Α. Γαρέφειον Δημοτικό Διαμέρισμα: Γαρεφείου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40580 Διεύθυνση: Οικισμός Νότια Δημοτικό Διαμέρισμα: Νοτίας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40581 Διεύθυνση: Οικισμός Περίκλεια Δημοτικό Διαμέρισμα: Περικλείας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 40582 Διεύθυνση: Οικισμός Λαγκαδιά Δημοτικό Διαμέρισμα: Περικλείας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 38488 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Μαρωνείας >>
Κωδικός Διατηρητέου: 42103 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Ξάνθης >>
Κωδικός Διατηρητέου: 38489 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Νέου Σιδηροχωρίου >>
Κωδικός Διατηρητέου: 42195 Διεύθυνση: Δημοτικό Διαμέρισμα: Σωτήρος >>
Next Page » « Previous Page