Ματαίωση διαδικασίας προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Κυβερνείου

Ματαίωση διαδικασίας προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Κυβερνείου (pdf)