Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο “LOC FOOD”

ypes press002
ypes press002

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο “LOC FOOD”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PDF

Πρόγραμμα 19-10-2022

Agenda 19-10-2022

Πρόγραμμα 20-10-2022

Agenda 20-10-2022

 

 

Προηγούμενο άρθροΠρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ03920000 του ΠΔΕ, τίτλο “Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων και της παραδοσιακής Διατροφής – Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and traditional Food” και ακρωνύμιο LOCFOOD. CPV – 30121100-4, 30213100-6, 30237240-3, 32342100-3, 30233100-2, και 39112000-0 (Α.Π.:4875/07-10-2022).
Επόμενο άρθροΔήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης για το θάνατο του Σταύρου Σαράφη