Πρόσκληση Εκπροσώπων Οργανώσεων, Συνεταιρισμών, Παραγωγών για συμμετοχή σε Διεθνές Φεστιβάλ στη Βουλγαρία στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο “LOC FOOD”

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση Εκπροσώπων Οργανώσεων, Συνεταιρισμών, Παραγωγών για συμμετοχή σε Διεθνές Φεστιβάλ στη Βουλγαρία στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο “LOC FOOD”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

INVITATION_ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ_eng