Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις για τον Θερμαϊκό Κόλπο

Ποιες είναι οι πηγές ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου; • Γεωργία – κτηνοτροφία • Βιομηχανία – οικοτεχνία • Αστικά κέντρα και οικισμοί μόνιμοι και παραθεριστικοί (εκβολές υποθαλάσσιων αγωγών) • Μεταφορές (πλοία και δεξαμενόπλοια) • Κατακρημνίσεις αιωρούμενων σωματιδίων από την ατμόσφαιρα, με βροχή ή χιόνι Πως καταλήγουν οι ρύποι στη θάλασσα; • Με τους ποταμούς που μεταφέρουν οργανικές και ανόργανες επικίνδυνες και τοξικές ενώσεις. • Με απευθείας απόχυση υγρών αποβλήτων στις ακτές, μέσω αγωγών ή με μεταφορά με πλοία και απόθεση στη θάλασσα, υγρών […]

Πως μπορώ να πληροφορηθώ για Διατηρητέα Κτίρια & Παραδοσιακούς Οικισμούς;

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για διατηρητέα κτίρια & παραδοσιακούς οικισμoύς που υπάγονται στην περιφέρεια της Γενικής Γραμματείας. Σύντομα, στην ιστοσελίδα του ΥΜΑΘ θα μπορείτε να: Πάρετε πληροφορίες για δικαιολογητικά. Αναζητήσετε πληροφορίες για τα διατηρητέα κτίρια και τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής. Επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας.

Next Page »