Διευκρινίσεις – διορθώσεις επί της με αρ. 5234/12.11.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009527741 2021-11-12) πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των περιφερειακών διευθύνσεων ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2021 (Α.Π.: 5362/17-11-2021).

ypes press002
ypes press002

Διευκρινίσεις – διορθώσεις επί της με αρ. 5234/12.11.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009527741 2021-11-12) πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των περιφερειακών διευθύνσεων ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2021 (Α.Π.: 5362/17-11-2021).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_PDF (Α.Π.: 5362/17-11-2021)

Προηγούμενο άρθροΚαλαφάτης για την επέτειο του Πολυτεχνείου: “Τιμούμε τη γενιά της εξέγερσης”
Επόμενο άρθροΚαλαφάτης: «Φιλοδοξούμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη κόμβο διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας»