Καλαφάτης για την επέτειο του Πολυτεχνείου: “Τιμούμε τη γενιά της εξέγερσης”

Stauros-Kalafatis_

 

Καλαφάτης για την επέτειο του Πολυτεχνείου: “Τιμούμε τη γενιά της εξέγερσης”

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή τη σημερινή επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου δήλωσε:

Τιμούμε σήμερα τη γενιά της εξέγερσης ενάντια στη  χούντα των Συνταγματαρχών. Την ελεύθερη φωνή του Πολυτεχνείου για Δημοκρατία στη χώρα που τη γέννησε. Τους αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης, που δεν λύγισαν ούτε στιγμή.

Δεσμευόμαστε, ταυτόχρονα, να παλεύουμε για την ουσία και την ποιότητα της Δημοκρατίας, για τη διαρκή αναβάθμιση της Παιδείας, για τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων, για μια Πατρίδα περήφανη”.

 

 

Προηγούμενο άρθροΈγκριση του συνόλου των πρακτικών της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών που αφορούν όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και κατακύρωση του αποτελέσματος και των τριών τμημάτων της με αριθ. 3553/12.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12) διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου «Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD» (Α.Π.: 5239/12-11-2021).
Επόμενο άρθροΔιευκρινίσεις – διορθώσεις επί της με αρ. 5234/12.11.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009527741 2021-11-12) πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των περιφερειακών διευθύνσεων ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2021 (Α.Π.: 5362/17-11-2021).