Παράταση υλοποίησης δράσεων των έργων του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) με διακριτικούς τίτλους “ΣΤΗΡΙΖΩ”, “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” και “ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” (Α.Π.: 2430/08-06-2021).

ypes press002
ypes press002

Παράταση υλοποίησης δράσεων των έργων του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ, αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) με διακριτικούς τίτλους
“ΣΤΗΡΙΖΩ”, “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” και “ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”
ΣΧΕΤ: 1. Η με αριθ. 799/17-3-2020 (ΑΔΑ: 6Γ0Α46ΜΤΛ6-Ξ50) πρόσκληση με διακριτικό τίτλο
“ΣΤΗΡΙΖΩ” (2η πρόσκληση)
2. Η με αριθ. 2207/19-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΓ46ΜΤΛ6-Α4Α) πρόσκληση με διακριτικό τίτλο
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” (2η πρόσκληση)
3. Η με αριθ. 2435/1-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΨΒ46ΜΤΛ6-Χ56) πρόσκληση με διακριτικό τίτλο
“ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”
4. Η με αριθ. 6102/17-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ61146ΜΤΛ6-ΦΦΕ) πρόσκληση με διακριτικό τίτλο
“ΣΤΗΡΙΖΩ” (3η πρόσκληση)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ_PDF

Προηγούμενο άρθροΚαλαφάτης: Σε πρώτη γραμμή για την κυβέρνηση οι αναδασώσεις
Επόμενο άρθροΣυναντήσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Στ. Καλαφάτη με τον Πρέσβη της Πολωνίας και τον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας