Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Διοικητηρίου»(Α.Π.: 2034/18-05-2021).

ypes press002
ypes press002

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Διοικητηρίου»(Α.Π.:2034/18-05-2021).

ΕΓΓΡΑΦΟ_PDF