Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings” και ακρωνύμιο BENEFIT του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας, INTERREG IPA CCI 2014 TC 16 I5CB 009 (Α.Π.: 6984/14-11-2019).

ypes press002
ypes press002

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης :
“ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Βελτιώνοντας
την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for
public buildings” και ακρωνύμιο BENEFIT του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας, INTERREG IPA CCI 2014
TC 16 I5CB 009 (Α.Π.: 6984/14-11-2019).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (PDF)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ BENEFIT-10oς 2019 (PDF)

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ-ΜΕΛΕΤΗ-BENEFIT (PDF)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΗ-BENEFIT (PDF)

 

Προηγούμενο άρθροΔιαδοχικές συναντήσεις του κ. Θεόδωρου Καράογλου με την Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Πρέσβη του Καναδά
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη Θ. Καράογλου στην Εφημερίδα «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ» και τον δημοσιογράφο Χρόνη Διαμαντόπουλο (17-11-2019) Θ. Καράογλου: “Η Τουρκία πρέπει να πάψει να κάνει τον ταραξία”