Πρόσκληση για την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος “Επιχορήγηση και Προβολή Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση της Πολιτιστικής Δημιουργίας στη Μακεδονία και τη Θράκη” με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ”.

ypes press002
ypes press002