Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για το έργο ¨ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” (Α.Π.: 3017/17-05-2019).

ypes press002
ypes press002

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για το έργο ¨ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” (Α.Π. 3017/17-05-2019). (pdf)

Σχετική πρόσκληση “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ”.