Συχνές Ερωτήσεις για τον Θερμαϊκό Κόλπο

ypes press002
ypes press002

Ποιες είναι οι πηγές ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου;

• Γεωργία – κτηνοτροφία
• Βιομηχανία – οικοτεχνία
• Αστικά κέντρα και οικισμοί μόνιμοι και παραθεριστικοί (εκβολές υποθαλάσσιων αγωγών)
• Μεταφορές (πλοία και δεξαμενόπλοια)
• Κατακρημνίσεις αιωρούμενων σωματιδίων από την ατμόσφαιρα, με βροχή ή χιόνι

Πως καταλήγουν οι ρύποι στη θάλασσα;

• Με τους ποταμούς που μεταφέρουν οργανικές και ανόργανες επικίνδυνες και τοξικές ενώσεις.
• Με απευθείας απόχυση υγρών αποβλήτων στις ακτές, μέσω αγωγών ή με μεταφορά με πλοία και απόθεση στη θάλασσα, υγρών και στερεών τοξικών ενώσεων.
• Από την ατμόσφαιρα.
• Με τις θαλάσσιες μεταφορές.
Ποια είναι τα είδη των ρύπων;

• Παροδικοί (οικιστικά, οργανικά και βιομηχανικά απόβλητα)
• Μέτριοι (πετρέλαιο)
• Σταθερά (τεχνητά οργανικά προϊόντα-αγροχημικά, πλαστικά κλπ)
• Αδιάσπαστα (ραδιενεργά)

Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των θαλασσών;

Οι πιο σημαντικές κατηγορίες:
• Θαλάσσιες μεταφορές
• Βιομηχανία
• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (θερμική αλλοίωση)
• Αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα
• Γεωργικές καλλιέργειες
• Αλλες πηγές

Τι είναι ο ευτροφισμός;

Ο εμπλουτισμός των υδάτων με θρεπτικά συστατικά οδηγεί στο φαινόμενο του ευτροφισμού όπου η περίσσεια των απαραιτήτων για τη θρέψη υλικών προκαλεί υπέρμετρη ανάπτυξη των φυτικών κυρίως οργανισμών με διατάραξη της υπάρχουσας
ισορροπίας. Κανονικά ο ευτροφισμός δεν πρέπει να θεωρείται ότι προέρχεται μόνο από τη χημική ρύπανση των υδάτων, αλλά σαν βραδύ φυσικό φαινόμενο. Είναι όμως αποτέλεσμα ρύπανσης όταν η αύξηση των θρεπτικών συστατικών προέρχεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Τι είναι οι παθογόνοι οργανισμοί;

Πρόκειται για οργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες ή βιολογικές διαταραχές σε φυτά ή ζώα που βρίσκονται στις θάλασσες ή στον άνθρωπο που έρχεται σε επαφή με το θαλασσινό νερό ή τρέφεται με τους θαλασσινούς οργανισμούς. Οι μικροοργανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία από βακτηρίδια, πρωτόζωα, ιούς ή μύκητες. Οι πιο κοινοί από αυτούς συνήθως περιέχονται στα αστικά λύματα.

Ποια είναι τα συστατικά του θαλασσινού νερού;

Το θαλασσινό νερό περιέχει διάφορα άλατα, ιχνοστοιχεία και αέρια. Η σύσταση της θάλασσας μπορεί να μεταβάλλεται βραχυπρόθεσμα λόγω βιολογικών διεργασιών (π.χ. επίδραση της θερμοκρασίας) αλλά κυρίως λόγω της εισροής αποβλήτων και τοξικών ουσιών.

Τι δέχεται ο Θερμαϊκός κόλπος ως αποδέκτης;

Ο Θερμαϊκός κόλπος δέχεται τα νερά των ποταμών Αξιού, Αλιάκμονα και Λουδία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στον εμπλουτισμό του με θρεπτικά άλατα, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα αυτοκαθαρισμού του. Επίσης δέχεται τα νερά πολλών στραγγιστικών τάφρων  που επηρεάζουν δραστικά την υδρογραφία και τη θαλάσσια ζωή. Τα νερά των ποταμών επηρεάζουν όχι μόνο τη θαλάσσια περιοχή των εκβολών αλλά και την υδρογραφία μεγάλων τμημάτων του Θερμαϊκού κόλπου. Η επιρροή αυτή είναι συνάρτηση της παροχής των ποταμών, των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής και των εποχιακών τους μεταβολών

Πώς οριοθετείται ο Θερμαϊκός κόλπος;

Ο Θερμαϊκός κόλπος βρίσκεται στο Β.Δ. Αιγαίο και οριοθετείται ανατολικά από τη  χερσόνησο της Κασσάνδρας, δυτικά από τα παράλια του ν. Πιερίας και βόρεια από την ακτογραμμή της πόλης Θεσσαλονίκης. Χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα, τον Όρμο, τον Εσωτερικό Θερμαϊκό, τον Κεντρικό και το Νότιο Θερμαϊκό.

Τι δημιουργούν οι ρυπαντές στο Θερμαϊκό κόλπο;

• Αύξηση πρωτογενούς παραγωγής (ανθήσεις νερών – ευτροφισμό)
• Αύξηση βιομάζας
• Δημιουργία ανοξικών και υποξικών ζωνών (θαλάσσιες αζωικές ζώνες-καταστροφή βιοποικιλότητας)

Πώς καταλήγουν οι ρυπαντές στον Θερμαϊκό κόλπο;

• με απευθείας στράγγιση
• με στράγγιση μέσω των ποταμών
• σαν απορροές πλοίων και εκπλυμάτων
• με αεριογενή διάλυση (αέριες εκπομπές βιομηχανιών και αυτοκινήτων)
• με πετρελαιοκηλίδες και διασπορά χημικών

Προηγούμενο άρθροΠως μπορώ να πληροφορηθώ για Διατηρητέα Κτίρια & Παραδοσιακούς Οικισμούς;
Επόμενο άρθροΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου