Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου

ypes press002
ypes press002

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης
  • ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός
  • ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής
  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/01/2017
  • ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 541 23, Θεσσαλονίκη)
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/01/2017
  • ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90910000-9
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 01/03/2017 έως 31/12/2017
  • ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 50.403,23€ χωρίς ΦΠΑ (62.500€ συμπ. ΦΠΑ)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 0875, (ειδ. φορ. 07/210), οικονομικού έτους 2017
Προηγούμενο άρθροΣυχνές Ερωτήσεις για τον Θερμαϊκό Κόλπο
Επόμενο άρθροΑνανέωση της Ιστοσελίδας του Υ.ΜΑ.Θ.