Ανανέωση της Ιστοσελίδας του Υ.ΜΑ.Θ.

Screenshot 2017 01 17 13.43.54
Screenshot 2017 01 17 13.43.54

Με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κας Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, η ιστοσελίδα του Υ.ΜΑ.Θ. αναβαθμίστηκε σε ιστοσελίδα νέας τεχνολογίας, βασισμένη σε ανοιχτό λογισμικό.

Η αναβάθμιση είχε μηδενικό κόστος και έγινε σε συνεργασία του Πολιτικού Γραφείου της Υφυπουργού και του  Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Διοικητηρίου.

Πολύ σύντομα η ιστοσελίδα θα έχει νέες δυνατότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας που θα καλύπτουν τα θέματα των διευθύνσεων του Υ.ΜΑ.Θ. και θα προσφέρονται ανοιχτά προς το κοινό.

Με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κας Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, η ιστοσελίδα του Υ.ΜΑ.Θ. αναβαθμίστηκε σε ιστοσελίδα νέας τεχνολογίας, βασισμένη σε ανοιχτό λογισμικό.

Η αναβάθμιση είχε μηδενικό κόστος και έγινε σε συνεργασία του Πολιτικού Γραφείου της Υφυπουργού και του  Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Διοικητηρίου.

Πολύ σύντομα η ιστοσελίδα θα έχει νέες δυνατότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας που θα καλύπτουν τα θέματα των διευθύνσεων του Υ.ΜΑ.Θ. και θα προσφέρονται ανοιχτά προς το κοινό.