Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.

ypemth

«Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 1847/1-5-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων  του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας  Α.Ε. , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 4.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: ΡΞ7Α46ΜΤΛ6-ΙΒΚ) και αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov, στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π. και της ΑΖΚ ΑΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 9η Μαΐου  2024 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 31η  Μαΐου  2024, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία επιτυχούς αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΖΚ ΑΕ_PDF

AIΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΖΚ ΑΕ_DOCX

Προηγούμενο άρθροΣτάθης Κωνσταντινίδης: «Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην επιστολική ψήφο επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης»
Επόμενο άρθροΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων (νπδδ)