Χαιρετισμός Στάθη Κωνσταντινίδη στην ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του έργου PRIME ENERGY INDOOR

DSC_8182

DSC_8183

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRIME ENERGY INDORR

(18-10-2023)

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

φίλες και φίλοι,

αρχικά να συγχαρώ τους διοργανωτές για την παρουσίαση του έργου  Prime Energy Indoor.

Το ενεργειακό, ήταν πάντα ένα κρίσιμο θέμα, πλέον όμως έχει μπει ως ένα από τα κορυφαία ζητήματα στην ευρωπαϊκή ατζέντα, δεδομένου ότι η Γηραιά Ήπειρος πρωτοπορεί στην υπόθεση της πράσινης συμφωνίας και έχει θέσει ως στόχους της την ανάσχεση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την απόκτηση ενεργειακής αυτάρκειας.

Ο κτηριακός παράγοντας είναι από τους πιο σημαντικούς στην υπόθεση αυτή, αφού αφορά ταυτόχρονα τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και έχει άμεση επίδραση στον οικογενειακό προϋπολογισμό και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ενδεικτικά, το κτηριακό απόθεμα της Ευρώπης ευθύνεται για το 40% έως 45% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ το 85% αυτού έχει κατασκευαστεί πριν το 2001.

Αυτό συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση, εξαιτίας του υψηλού κόστους ενέργειας και υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Γι αυτό η εε έχει ενεργοποιήσει μία σειρά από εργαλεία για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών στα κράτη μέλη της αλλά και τα ίδια εκπονούν και εφαρμόζουν πολιτικές για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Το έργο είναι δύσκολο και απαιτεί τη συνδρομή όλων  των εμπλεκομένων, κυρίως του τεχνικού κόσμου, και την αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών.

Τέτοια είναι και η πρώτη ψηφιακή υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης που μας παρουσιάζει σήμερα η διοργανώτρια, στην οποία αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία.

Χάρη σε αυτήν τη πλατφόρμα, κάθε φορέας μπορεί να προτεραιοποιεί τα κτήρια που χρειάζονται αναβάθμιση, να επιθεωρεί την ενεργειακή τους συμπεριφορά, να επιλέγει τις κατάλληλες παρεμβάσεις και να επιβεβαιώνει τα προσδοκώμενα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Πρόκειται για εφαρμογή που ενισχύει τη δέσμη δράσεων στην οποία αναφέρθηκα, με στόχο τη δημιουργία πόλεων που θα  είναι ενεργειακά πιο αποδοτικές και θα διαθέτουν υποδομές πιο ανθεκτικές στις εξωτερικές συνθήκες.

Ας μην ξεχνάμε ότι μετά την αναθεώρηση του ευρωπαικού πλαισίου, από το 2028 τα νέα κτήρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, ενώ από το 2030 αυτό θα ισχύσει και για τα ιδιωτικά.

Στη χώρα μας, με την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Κτηριακού Αποθέματος (Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/20334/148/01.03.2021, ΦΕΚ Β’ 974), στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (ΟΕΑΚ-2010/31/ΕΕ), δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης όλων των κατηγοριών.

Ήδη, εφαρμόζεται το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ”, συνολικού προϋπολογισμού 640 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτηρίων, που αναδεικνύει τον ρόλο του Δημοσίου στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Στόχος μας είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που παράγουν τα κτήρια, επιτυγχάνοντας κατ’ ελάχιστον, την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30%.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση υλοποιεί έξι προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης:

1) Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, το οποίο ξεκίνησε από το τέλος του 2020.

2) Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021” που επεκτάθηκε τον Αύγουστο του 2022.

3) Το πρόγραμμα “Ανακαινίζω – Εξοικονομώ” για νέους, το οποίο μόλις ξεκίνησε.

4) Το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω-αλλάζω θερμοσίφωνα”, το οποίο έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.

5) Το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη στέγη” που ξεκίνησε πρόσφατα και

6) Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2023”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, με το αποτύπωμά τους να είναι ιδιαίτερα θετικό για την κοινωνία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας.

Την ίδια στιγμή, μέσω ευρωπαϊκών πόρων, είναι σε εξέλιξη τρία ακόμη προγράμματα.

Το πρώτο, αφορά στη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων για την υλοποίηση έργων ενεργειακού συμψηφισμού και την προώθηση της διείσδυσης των καθαρών μορφών ενέργειας.

Το δεύτερο, αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτηρίων και υποδομών, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το τρίτο, σχετίζεται με τον εκσυγχρονισμό των δικτύων τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία.

Σε ό,τι μας αφορά, το Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης υποστηρίζει, ενθαρρύνει και παρακολουθεί δράσεις προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα BENEFIT, προϋπολογισμού 475.000 ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Interreg. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου Building Energy Efficiency Improvement, υλοποιήθηκαν μεταξύ άλλων δράσεων, παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτήριο του Διοικητηρίου και συγκεκριμένα στα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού.

Με τον τρόπο αυτόν το κτήριο αναβαθμίστηκε κατά δυο κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης, με άμεσα οφέλη τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, της εκπομπής ρύπων και του λειτουργικού κόστους.

Κυρίες και κύριοι,

Ζούμε ήδη τις δραματικές συνέπειες της κλιματικής κατάρρευσης, συνεπώς πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα από τη φθορά.

Η Κυβέρνησή μας χαράσσει μια ενεργειακή στρατηγική που δημιουργεί προϋποθέσεις για τη μείωση των ρύπων και τη συγκράτηση του κόστους ηλεκτρισμού.

Είμαστε προσηλωμένοι στην υπόθεση του πρασινίσματος του ενεργειακού μας μείγματος και την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με καθαρές πηγές ενέργειας, προωθώντας καινοτόμες τεχνολογίες στο πλαίσιο αυτής της μετάβαση.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση στα πεδία του περιβάλλοντος και της ενέργειας, προσαρμόζοντας την πολιτική της στα δεδομένα της εποχής, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το ασταθές διεθνές ενεργειακό περιβάλλον.

Συνοψίζοντας, η πράσινη μετάβαση, η προσαρμογή στην κλιματική κρίση, η προστασία των οικοσυστημάτων μας, αλλά και του οικιστικού περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει την πολυτέλεια του χρόνου. Καμία ημέρα δεν πρέπει να πάει χαμένη!

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι τα καλύτερα στην ημερίδα σας. Αναμένω με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα των εργασιών.

DSC_8138Σας ευχαριστώ.

Προηγούμενο άρθροΟ Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 111η επέτειο απελευθέρωσης της Σαμοθράκης
Επόμενο άρθροΣτάθης Κωνσταντινίδης από τη Σαμοθράκη: «Σταθμός η απελευθέρωση της Σαμοθράκης για την ελεύθερη Ελλάδα»