Τελικό Διεθνές Συνέδριο του Έργου LOC-FOOD (09/12)

ypes press002
ypes press002

Τελικό Διεθνές Συνέδριο του Έργου LOC-FOOD (09/12)

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ GR

(GR) Black Sea Basin Network Conference in MD_FINAL

INVITATION FINAL CONFERENCE EN

(EN) Black Sea Basin Network Conference in MD_FINAL