Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του Διοικητηρίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια – Building ENergy EFficiency Improvemen: Demonstration for public buildings ” και ακρωνύμιο ‘BENEFIT’, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, CPVs (38424000-3, 39715210-2, 31211110-2, 42943700-5) (Α.Π.: 3930/12-08-2022).

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του Διοικητηρίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια – Building ENergy EFficiency Improvemen: Demonstration for public buildings ” και ακρωνύμιο ‘BENEFIT’, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, CPVs (38424000-3, 39715210-2, 31211110-2, 42943700-5) (Α.Π.: 3930/12-08-2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Προηγούμενο άρθροΠρομήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος φωτισμού στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης για την βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης
Επόμενο άρθροΔήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) κ. Σταύρου Καλαφάτη για τον Δεκαπενταύγουστο