Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος φωτισμού στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης για την βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης

ypes press002
ypes press002

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος φωτισμού στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης για την βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ (pdf)