«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ», ειδική έκδοση σε μορφή xml για ευκολότερη συμπλήρωση της συγκεκριμενης φορμας από τους υποψήφιους αναδόχους.

ypes press002
ypes press002

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ»

ειδική έκδοση σε μορφή xml για ευκολότερη συμπλήρωση της συγκεκριμένης φόρμας από τους υποψήφιους αναδόχους.   (ΑΡΧΕΙΟ XML)