ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ / KICK – OFF MEETING TOY ΕΡΓΟΥ LOC-FOOD

ypes press002
ypes press002

                                                                                                      

                                                                                

                                                                                  Ανακοίνωση

                                                                                               Θεσσαλονίκη, 29  Μαρτίου  2021 

 

 

                                                 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ LOCFOOD

 

Στις 31 Μαρτίου 2021 πραγματοποιείται διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση του έργου LOCFOOD «Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020.

Διοργανωτής της συνάντησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, που είναι και Επικεφαλής Εταίρος του έργου, ενώ υπόλοιποι εταίροι είναι, από την Ελλάδα – το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, τη Ρουμανία – το Πανεπιστήμιο Dunărea de Jos, τη Μολδαβία – τον Σύνδεσμο Τουριστικής Ανάπτυξης στη Μολδαβία, τη Βουλγαρία – το Πανεπιστήμιο της Βάρνας σε θέματα Διοίκησης και την Ουκρανία – την Εθνική Ακαδημία Τεχνολογίας Τροφίμων της Οδησσού.

Γενικός στόχος του LOC-FOOD είναι η υποστήριξη της βιώσιμης – οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης του καθώς και η ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, μέσω ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών που ενσωματώνουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό στόχοι του έργου είναι:

α) Η ανάπτυξη – προώθηση των παραδοσιακών τοπικών αγροτικών προϊόντων διατροφής στις συμμετέχουσες χώρες, με ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων ονομασίας προέλευσης, με καθιέρωση κοινών στρατηγικών μάρκετινγκ και περιφερειακών δομών με στόχο την αύξηση της προβολής τους (σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών και των τοπικών επιχειρήσεων και η προώθηση ευκαιριών εμπορικών συναλλαγών.

β) Η ανάπτυξη και ενίσχυση του κοινωνικού επιπέδου και της πολιτιστικής ταυτότητας των μικρών παραγωγών / μεταποιητών τροφίμων (βασικοί ωφελούμενοι), μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους, της μεταφοράς γνώσεων και καλών πρακτικών σχετικά με τα θέματα της ποιότητας και της βιώσιμης παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό του αγρο-διατροφικού τομέα.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 798.927,50€ εκ των οποίων το 92% αποτελεί συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Αναστάσιος Ζαφειρίδης, συντονιστής LocFood, τηλ. 2313-501420, email:zafiridis@mathra.gr

Προηγούμενο άρθροΟμιλία του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στη διαδικτυακή εκδήλωση της Ομοσπονδίας Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη
Επόμενο άρθροΣημεία της συνέντευξης του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στο Radio North 98 και στην εκπομπή «Βόρειος Αντίκτυπος» με τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Μωϋσή