Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητού επιτραπέζιου μικροϋπολογιστή (Α.Π.: 700/07-02-2020).

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητού επιτραπέζιου μικροϋπολογιστή (Α.Π.: 700/07-02-2020).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PDF