Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας και τηλεόρασης (Α.Π.: 6218/14-10-2019).

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας και τηλεόρασης (Α.Π.: 6218/14-10-2019).

ΑΡΧΕΙΟ_PDF