Νέα πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατόπιν της ματαίωσης της διαδικασίας της υπ’ αρ. 4080/20.06.2019 πρόσκλησης

ypes press002
ypes press002

Νέα πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, κατόπιν της ματαίωσης της διαδικασίας της υπ’ αρ. 4080/20.06.2019 πρόσκλησης.

 

αρχείο σε μορφή (pdf)

Προηγούμενο άρθροΈγκριση του υπ’ αρ. 8 / 2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος της με αρ. αριθ. 2384/18-04-2019 (19PROC004822848) διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Oenotouristic cross– border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience” και ακρωνύμιο: TERRA VINO, για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”
Επόμενο άρθροΥΜΑ-Θ: Απάντηση σε αναληθές και συκοφαντικό δημοσίευμα