Νέα πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατόπιν της ματαίωσης της διαδικασίας της υπ’ αρ. 4080/20.06.2019 πρόσκλησης

ypes press002
ypes press002

Νέα πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, κατόπιν της ματαίωσης της διαδικασίας της υπ’ αρ. 4080/20.06.2019 πρόσκλησης.

 

αρχείο σε μορφή (pdf)