Έγκριση του υπ’ αρ. 1/2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για τη με αρ. 2384/18-04-2019 (19PROC004822848) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, αποδοχή εν μέρει της υπ’ αριθ. 3730/10.06.2019 ένστασης της εταιρείας «PlanO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ», αναβαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ενιστάμενης εταιρείας και αναπομπή στην τριμελή επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για την εκ νέου βαθμολόγηση των προσφορών βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής και την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς και συνακόλουθα του προσωρινού αναδόχου (Α.Π.: 4131/24-06-2019).

ypes press002
ypes press002

Έγκριση του υπ’ αρ. 1/2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για τη με αρ. 2384/18-04-2019 (19PROC004822848) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, αποδοχή εν μέρει της υπ’ αριθ. 3730/10.06.2019 ένστασης της εταιρείας «PlanO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ», αναβαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ενιστάμενης εταιρείας και αναπομπή στην τριμελή επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για την εκ νέου βαθμολόγηση των προσφορών βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής και την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς και συνακόλουθα του προσωρινού αναδόχου (Α.Π.: 4131/24-06-2019).

ΑΡΧΕΙΟ_PDF

Προηγούμενο άρθροΣτο Thessaloniki Pride η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Ελευθερία Χατζηγεωργίου
Επόμενο άρθροΣε εξέλιξη το σχέδιο Ανάπλασης της Πλατείας Διοικητηρίου – Μέχρι το τέλος Αυγούστου η πλήρης επικαιροποιημένη μελέτη