Σε εξέλιξη το σχέδιο Ανάπλασης της Πλατείας Διοικητηρίου – Μέχρι το τέλος Αυγούστου η πλήρης επικαιροποιημένη μελέτη

ypes press002
ypes press002

Προχωρά το σχέδιο για την Ανάπλαση της Πλατείας Διοικητηρίου, καθώς η πλήρης επικαιροποιημένη μελέτη του έργου αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της σύσκεψης, που έγινε σήμερα, 24 Ιουνίου 2019, στο Διοικητήριο από το Υφυπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) για την Ανάπλαση της Πλατείας Διοικητηρίου σε συνέχεια δύο ακόμη συσκέψεων που είχαν προηγηθεί για το θέμα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΥΜΑ-Θ, που ανέλαβε το συντονισμό των πολλών εμπλεκόμενων φορέων που θα υλοποιήσουν το έργο.

Τη σύσκεψη συντόνισε ο Κώστας Αμπατζάς, Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου της Υφυπουργού, Ελευθερίας Χατζηγεωργίου, ο οποίος τόνισε ότι ο ρόλος του Υφυπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) είναι συντονιστικός και ότι το υπουργείο ανέλαβε την πρωτοβουλία λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος γειτνίασης, αφού η ομώνυμη Πλατεία βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το Διοικητήριο, βοηθώντας στην επίσπευση των μελετών με τον συντονισμό  των πολλών εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε παρουσίαση της επικαιροποιημένης αρχιτεκτονικής προμελέτης από τους μελετητές μετά την απάλειψη του ενδιάμεσου χώρου στάθμευσης. Συμφωνήθηκε να υπάρξει άμεση συνεργασία με τους μελετητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων που ανέλαβαν την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και την στερέωση-αποκατάσταση των αρχαιοτήτων. Τέλος υπήρξε δέσμευση ότι η πλήρης επικαιροποιημένη αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογική μελέτη θα παραδοθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου στον Δήμο Θεσσαλονίκης από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. και τους μελετητές.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Θανάσης Παππάς Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης από πλευράς του Δήμου, ο Γενικός Δ/ντής της Εγνατίας Α.Ε. Μιχαήλ Τσιτώτας με υπηρεσιακούς παράγοντες, η  Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, ο Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Γιώργος Σκιαδαρέσης & η Προϊσταμένη Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Χριστοφορίδου Σοφία με συνεργάτες τους, ο Πρόεδρος Α. Τζήκας και μέλη του Συλλόγου Φίλων της Πλατείας Διοικητηρίου, οι μελετητές Γ. Χορόζογλου & Θ. Δακή της αρχιτεκτονικής μελέτης που κέρδισαν το 1ο βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και ανέλαβαν την επικαιροποίηση της μελέτης χωρίς τον χώρο στάθμευσης, μελετητές που ανέλαβαν την επικαιροποίηση της στατικής μελέτης καθώς και συνεργάτες της Υφυπουργού και του Πρωθυπουργικού Γραφείου.

Προηγούμενο άρθροΈγκριση του υπ’ αρ. 1/2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για τη με αρ. 2384/18-04-2019 (19PROC004822848) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, αποδοχή εν μέρει της υπ’ αριθ. 3730/10.06.2019 ένστασης της εταιρείας «PlanO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ», αναβαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ενιστάμενης εταιρείας και αναπομπή στην τριμελή επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για την εκ νέου βαθμολόγηση των προσφορών βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής και την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς και συνακόλουθα του προσωρινού αναδόχου (Α.Π.: 4131/24-06-2019).
Επόμενο άρθροΈγκριση του υπ’ αρ. 7/2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για την εκ νέου βαθμολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής και την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς και συνακόλουθα του προσωρινού αναδόχου για τη με αρ. 2384/18-04-2019 (19PROC004822848) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience” και ακρωνύμιο: TERRA VINO, για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” (Α.Π.: 4208/26-06-2019).