ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΜΑΘ κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

1484396558
1484396558
O ΥΜΑΘ Κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

O ΥΜΑΘ Κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

O ΥΜΑΘ Κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ