Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος “Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού κόλπου”

1484396962
1484396962
Υπεγράφη σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ξεκινά η υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί κατά 50% στον χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης ως επικεφαλής εταίρος, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ο Φορέας Διαχείρισης του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ο Δήμος Αξιού και ο Δήμος Εχεδώρου.

Το έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων και δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) του Θερμαϊκού Κόλπου, που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη στο πλαίσιο των στρατηγικών, των πολιτικών και του νομικού πλαισίου της χώρας και της ΕΕ για την προστασία των υδάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη.

Κομβικά σημεία του προγράμματος αποτελούν: (α) Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, υποστήριξης λήψης απόφασης και έγκαιρης προειδοποίησης για ενδεχόμενη ρύπανση, (β) η εγκαθίδρυση Παρατηρητηρίου συλλογής και διάχυσης δεδομένων, δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καθώς και υποστήριξης δράσεων διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων και φορέων για την προστασία του Θερμαϊκού και (γ) η σύνταξη Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) με περιγραφή και ανάλυση ιεραρχημένου προγράμματος μέτρων, έργων, νομικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για την προστασία και ορθολογική διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου.

Όπως δήλωσε η κα Τζάκρη «το πρόγραμμα θα συμβάλει κατά πολύ στην ορθολογική διαχείριση, την περιβαλλοντική προστασία και την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου, καθώς η εγκατάσταση του Παρατηρητηρίου, αλλά και του αυτοματοποιημένου τηλεμετρικού δικτύου περιβαλλοντικής παρακολούθησης, θα παρέχει στους εμπλεκόμενους φορείς ένα σημαντικό εργαλείο για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Επιπλέον, η συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος των έξι προαναφερθέντων φορέων παρέχει και μια βάση συνεργασίας ώστε τα προβλήματα που προέρχονται από την πολυδιάσπαση των συναρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση του Θερμαϊκού Κόλπου να μπορούν να επιλυθούν».

Προηγούμενο άρθροΧαιρετισμός Υφυπουργού κας Θεοδώρας Τζάκρη στην Τελετή Βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες του 2009 υπό την αιγίδα της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ
Επόμενο άρθροΣύσκεψη της Υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Τζάκρη στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης για την πιλοτική εφαρμογή νέων υπηρεσιών στο ΚΕΠ Καλαμαριάς