Ομιλία της Υφυπουργού Εσωτερικών Θεοδώρας Τζάκρη στην Ημερίδα: Οι ψηφιακές υπηρεσίες στο “Future Internet” που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ypes press002
ypes press002
Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Θεοδώρα Τζάκρη, παρευρέθη σήμερα στην Ημερίδα Διαλειτουργικότητας για τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα: Οι ψηφιακές υπηρεσίες στο “Future Internet” που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στην ομιλία της η κ. Υφυπουργός επισήμανε την σπουδαιότητα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία «συνιστά σήμερα ένα μεγάλο στοίχημα εξέλιξης, μια πρόκληση για το κράτος». Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί την αιχμή της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για τη διοικητική μεταρρύθμιση, καθώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις λειτουργικής και διοικητικής αναδιοργάνωσης των φορέων της δημόσιας διοίκησης, ώστε να μετεξελιχθεί από ένα σύνολο μεμονωμένων φορέων που δρουν αποσπασματικά και χωρίς ουσιαστική επαφή μεταξύ τους, σε ένα δικτυωμένο, οργανωμένο και διαλειτουργικό σύστημα συνεργαζόμενων δημοσίων υπηρεσιών, με τελικό στόχο την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η κ. Υφυπουργός επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές οι οποίες γίνονται πράξη από την Κυβέρνηση και έχουν ως κύριο στόχο την:
• Ενίσχυση της διαφάνειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
• Εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και εξοικονόμηση πόρων ως αντίδοτο στη σπατάλη.
• Ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς
• Οργανωτική βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης και διασφάλιση της εξυπηρέτησης του πολίτη αντί της υπάρχουσας γραφειοκρατίας

Η υφυπουργός τόνισε  ακόμη ότι για την υποστήριξη των παραπάνω πολιτικών, με υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμόζονται τέσσερις ανεξάρτητες αλλά συμπληρωματικές μεταξύ τους οριζόντιες δράσεις, οι οποίες αφορούν όλους τους τομείς πολιτικής.
• Σχεδίαση ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου τηλεπικοινωνιακών υποδομών που θα παρέχει σύνδεση με οπτική ίνα στα σπίτια, τις επιχειρήσεις και σε όλα τα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
• Ελεύθερη διάθεση του δημοσίου περιεχομένου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
• Αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας, των ανοιχτών προτύπων και του ανοικτού λογισμικού στην παραγωγική αξιοποίηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τη δημόσια διοίκηση.
• Μετάβαση από την αγορά των Η/Υ και λογισμικού στην αγορά των υπηρεσιών η οποία θα οδηγήσει στη μεταφορά πόρων από τις δαπάνες κτήσης εξοπλισμού και λογισμικού προς την εγχώρια αγορά παροχής υπηρεσιών.

Στη συνέχεια η κ. Υφυπουργός παρουσίασε τις πραγματοποιούμενες και σχεδιαζόμενες δράσεις στο χώρο της διοικητικής μεταρρύθμισης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκε στο  νόμο για την ανάρτηση αποφάσεων και πράξεων κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων καθώς και οργάνων διοίκησης φορέων στο διαδίκτυο, στην Κάρτα Πολίτη, στη μετεξέλιξή των ΚΕΠ, στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών, και στο Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔΔ) – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Κλείνοντας την ομιλία της η κ. Τζάκρη αναφέρθηκε στα επιχειρησιακά προγράμματα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της Ψηφιακής Σύγκλισης τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν μέρος των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την εγκαθίδρυση και αποτελεσματική εφαρμογή της ΗΔ στη χώρα μας.

Προηγούμενο άρθροΕισήγηση της ΥΦΥΠΕΣ Θ. Τζάκρη στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013
Επόμενο άρθροΧαιρετισμός της Υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Τζάκρη στη διήμερη διεθνή συνάντηση με θέμα “Η εφαρμογή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης στις Περιφέρειες της Ε.Ε.”