Εισήγηση της ΥΦΥΠΕΣ Θ. Τζάκρη στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013

ypes press002
ypes press002
Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα Θεοδώρα Τζάκρη στην εισήγησή της κατά την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, τόνισε τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι,

Διανύουμε ίσως την πιο δύσκολη και κρίσιμη περίοδο της χώρας από την περίοδο της μεταπολίτευσης. Η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη μιας γενικευμένης και πρωτόγνωρης κρίσης με κυρίαρχα τα στοιχεία της παγκοσμιοποίησης, της αποσταθεροποίησης και της ύφεσης.

Ζητούμενο κάθε χώρας, πολύ δε περισσότερο της δικής μας, αποτέλεσε και αποτελεί η δημοσιονομική προσαρμογή.

Ωστόσο η δημοσιονομική προσαρμογή δεν είναι ο μοναδικός στόχος μας.

Η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει ένα λεπτομερές πρόγραμμα με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης, τη στροφή στην «πράσινη» οικονομία, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε πέντε άξονες πολιτικής:
– Επενδύσεις για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού.
– Συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.
– Προώθηση μεγάλων παρεμβάσεων και τομών, ρυθμιστικών τομών, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων.
– Ενίσχυση της εξωστρέφειας και προώθηση των εξαγωγών μας.
– Ενίσχυση του ανταγωνισμού και της εποπτείας στις αγορές.

Στην προσπάθεια αυτή, το πιο χρήσιμο εργαλείο και συνάμα το μεγαλύτερο όπλο στα χέρια της κυβέρνησης αποτελεί το ΕΣΠΑ .

Η κυβέρνηση, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ολοκλήρωσε την αναμόρφωση-τροποποίηση του ΕΣΠΑ και προωθεί την ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του, που θα συμβάλουν σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό προκύπτει η ανάγκη για επιτάχυνση των ρυθμών απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων (αναλυτικά στοιχεία θα σας παρουσιάσουν τα αρμόδια στελέχη της ΕΔΑ), καθώς και η αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών, με στόχο την ενίσχυση των ΜΜΕ (μικρών κια μεσαίων επιχειρήσεων). Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, με τη συνδρομή τόσο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσο και του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, επιδιώκεται η τόνωση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της χώρας που αποτελούν και τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα, στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας έχουν καθοριστεί τα κριτήρια επιλογής πράξεων για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες που αφορούν:
– Περιφερειακές Τοπικές Οδούς
– Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλλου στην αγορά εργασίας και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων.
– Εθνικές Οδούς
– Υποδομές Εκπαίδευσης

Η διαδικασία μάλιστα των προσκλήσεων και των εντάξεων πράξεων, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, αλλά και των υπολοίπων Θεματικών Προτεραιοτήτων έχει ξεκινήσει στο σύνολο των αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος, δηλαδή τόσο στους άξονες 1, 2 και 3 που αφορούν «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στις 3 Περιφέρειες», όσο και στους άξονες 4, 5, και 6 που αφορούν «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στις 3 Περιφέρειες» και τέλος στους άξονες 7, 8 και 9 που αφορούν «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στις 3 περιφέρειες».

Παρά όμως το υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης των αξόνων, παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις και κυρίως στους Άξονες 1, 2 και 3 χαμηλό ποσοστό εντάξεων το οποίο σχετίζεται  στην πλειονότητα των περιπτώσεων με το χαμηλό βαθμό ωρίμανσης των πράξεων από τους Δικαιούχους.

Σ’ αυτό το σημείο η Κυβέρνηση λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και την εγγενή αδυναμία των Δικαιούχων στην  ωρίμανση μεγάλων έργων, προχώρησε στη μεγαλύτερη ίσως τομή από σύστασης του Ελληνικού Κράτους νομοθετώντας με τον «Καλλικράτη» τη νέα αρχιτεκτονική της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Το εγχείρημα αυτό πέραν των αυτονόητων αλλαγών στην άσκηση διοίκησης και την εξυπηρέτηση του πολίτη, θα επιφέρει και σημαντικότατες αλλαγές στη ωρίμανση μεγάλων έργων και παρεμβάσεων, καθώς τα νέα σχήματα που προκύπτουν θα έχουν πραγματική επάρκεια σε επιστημονικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να μπορούν να ωριμάσουν και να υλοποιήσουν σημαντικά έργα και παρεμβάσεις, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τα κονδύλια του ΕΣΠΑ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
 
Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό από κάθε καλοπροαίρετο πως η ανάπτυξη και η έξοδος της χώρας από την κρίση δεν μπορεί να βασίζεται ούτε σε ευχολόγια, ούτε σε κραυγές, αλλά σε μια συστηματική και ουσιαστική άσκηση πολιτικής βασισμένη στο τρίπτυχο δημοσιονομική σταθερότητα, αποκεντρωμένη διοίκηση και ανάπτυξη.

Προσωπικά, ως μέλος της κυβέρνησης και σε ό,τι με αφορά, δηλώνω την απόλυτη και αδιάλειπτη συμπαράστασή μου στο σύνολο των θεσμικών, υπηρεσιακών και αυτοδιοικητικών φορέων με στόχο να ξεπεραστούν οι όποιες αρρυθμίες ή καθυστερήσεις στο πλαίσιο του εφικτού.

Οι στιγμές που διανύουμε είναι κρίσιμες και κανείς μα κανείς δεν περισσεύει στον αγώνα που δίνει η ελληνική κυβέρνηση. Το ΕΣΠΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία εξόδου από την κρίση για τη χώρα και το μοναδικό ίσως εργαλείο στήριξης μαζί με το ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) της υγιούς και της «πράσινης επιχειρηματικότητας», με στόχο πάντα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

Ας μη χάσουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία.

Σας ευχαριστώ».

Προηγούμενο άρθροΕκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης με θέμα “Ενέργεια και περιβάλλον” πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πτολεμαΐδα με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας Περιβάλλοντος
Επόμενο άρθροΟμιλία της Υφυπουργού Εσωτερικών Θεοδώρας Τζάκρη στην Ημερίδα: Οι ψηφιακές υπηρεσίες στο “Future Internet” που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο