ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

ypes press002
ypes press002

Το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης από ειδικό πρόγραμμα του Ταμείου Συνοχής του έργου «Ανάπτυξη εργαλείων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης Θερμαϊκού Κόλπου: Πιλοτική εφαρμογή στη Δυτική Παράκτια Ζώνη», προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, το Δήμο Αξιού, το Δήμο Εχεδώρου, τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και τον Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή δράσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) του Θερμαϊκού Κόλπου, εργαλείων που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια των στρατηγικών, των πολιτικών και του νομικού πλαισίου της ΕΕ και της χώρας για την προστασία των υδάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των υφιστάμενων πληροφοριών, τη δικτύωση των εμπλεκομένων φορέων μέσω της εγκαθίδρυσης Παρατηρητηρίου, τη δημιουργία εργαλείων συγκέντρωσης και διαχείρισης των υφιστάμενων δεδομένων και συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων, την παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων, τη δημιουργία εργαλείων διαβούλευσης, αλλά και την υλοποίηση δράσεων διαβούλευσης, δημοσιότητας, ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Μαργαρίτης Τζίμας, δήλωσε σχετικά με την πρόταση που υπεβλήθη:

«Το έργο μας για το Θερμαϊκό περνάει στην επόμενη φάση. Ο συντονισμός δράσης με φορείς που επίσης δραστηριοποιούνται και εργάζονται για τον κοινό σκοπό της προστασίας και της ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου και της πέριξ αυτού περιοχής, είναι σε πολύ καλό επίπεδο και το πρόγραμμα που έχουμε καταρτίσει προωθώντας την πιλοτική εφαρμογή του, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Στόχος μας είναι η συνολική αντιμετώπιση και λήψη μέτρων προστασίας και ανάπτυξης στην περιοχή του Θερμαϊκού. Το Παρατηρητήριο που θα ιδρύσουμε θα είναι το κοινό σημείο αναφοράς όλων, όσων είναι επιφορτισμένοι, είτε λόγω θεσμικής αρμοδιότητας, είτε λόγω τοπικού ενδιαφέροντος, με την δράση για την βελτίωση των συνθηκών και την καταπολέμηση των προβλημάτων του Θερμαϊκού Κόλπου και της παράκτιας ζώνης. Και σ` αυτό βέβαια, περιλαμβάνεται όχι μόνο η αξιοποίηση του Θερμαϊκού για την αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης, αλλά και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση πηγών ρύπανσης, ή άλλων προβλημάτων. Σε συνδυασμό με την μελέτη που σύντομα ολοκληρώνεται για την κατάσταση των υδάτων του Θερμαϊκού από το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά και τη λειτουργία του αντιρρυπαντικού σκάφους «Τάσος», πιστεύω πως βρισκόμαστε σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ενεργοποίησης και δράσης για το Θερμαϊκό Κόλπο.-»

Προηγούμενο άρθροΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ‘ΡΕΥΣΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ’ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΖΙΜΑ
Επόμενο άρθροΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 400.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ