Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 – 2006

ypes press002
ypes press002
Ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Νίκος Τσιαρτσιώνης, το πρωί της Παρασκευής 15 Ιουλίου 2005, παρακολούθησε τις εργασίες της 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006, που οργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους τέσσερις τομείς στους οποίους η Βόρεια Ελλάδα έχει επωφεληθεί το διάστημα αυτό.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Τσιαρτσιώνης, «λόγω του Γ’ Κ.Π.Σ. έχουμε σημαντική πρόοδο στη βελτίωση της προσπελασιμότητας στο βορειοελλαδικό χώρο, στην ενδυνάμωση του ρόλου της Θεσσαλονίκης, στην ανάπτυξη των διακρατικών σχέσεων με χώρες της ΝΑ Ευρώπης, στην ικανοποιητική πορεία εφαρμογής των τριών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Μακεδονίας – Θράκης».

Ο κ. Τσιαρτσιώνης επισήμανε πως αυτή τη φορά πρέπει να σχεδιάσουμε με πλήρη σοβαρότητα και τεχνική επάρκεια το μέλλον της χώρας και των περιφερειών μας και τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαι βέβαιος ότι όλες οι Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα και επάρκεια τις νέες προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013». 

Ο υπουργός αναφέρθηκε και ειδικότερα στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου στο χώρο ευθύνης του και με τη νέα του οργανωτική δομή, ασκώντας τον επιτελικό του ρόλο, όπως είπε ο κ. Τσιαρτσιώνης, «συντάσσει το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος 2006-2013 με στόχο την ανάπτυξη ενός δια-περιφερειακού συνόλου, όπου τα μειονεκτήματα της μιας περιφέρειας θα αντισταθμίζονται από τα πλεονεκτήματα της άλλης, και όπου ο συνολικός δυναμισμός θα συνιστά διαπραγματευτικό πλεονέκτημα όλων των Περιφερειών για την προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων.

Επίσης, το ΥΜΑ-Θ, στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αναπτύσσει ένα “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Ανάπτυξης στη Μακεδονία και Θράκη και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη” που θα παρέχει πληροφορίες, τόσο σε λήπτες αποφάσεων όσο και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται από διάφορους φορείς και τις αναπτυξιακές επιπτώσεις τους στη Μακεδονία και τη Θράκη».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο υπουργός τόνισε: «Από την πλευρά μας θα πλαισιώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσπάθειες σας και όλοι μαζί θα θέσουμε τη Μακεδονία και τη Θράκη σε μια τροχιά πραγματικής, ανταγωνιστικής, διατηρήσιμης και επωφελούς για όλους, ανάπτυξης».

 

*****************************

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΑ-Θ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΜΑ-Θ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ
ΣΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 – 2006

«Αγαπητέ Υπουργέ, Πρόεδρε της Επιτροπής, Μέλη της Επιτροπής, εκπρόσωποι των φορέων, φίλες και φίλοι,

Θεωρώ ιδιαίτερης σημασίας την διεξαγωγή των εργασιών της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006 στην Θεσσαλονίκη που συμπίπτει με την εντατικοποίηση υλοποίησης ενός ευρέως συνόλου δράσεων που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται στον βορειοελλαδικό χώρο, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης για τη Βόρεια Ελλάδα με την καθημερινή  δουλειά όλων μας μετουσιώνονται σε έργα. Η πλήρης και αξιόπιστη αποτίμηση της διαρθρωτικής συμβολής του Γ’ ΚΠΣ στην αναπτυξιακή εξέλιξη της Βορείου Ελλάδος θα γίνει μετά την λειτουργική και επιχειρησιακή αξιοποίηση των νέων υποδομών και των επενδυτικών ενισχύσεων, που έχουν ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν.

    Σήμερα λόγω του Γ´ ΚΠΣ έχουμε σημαντική πρόοδο στους εξής τέσσερις τομείς:
    1ον Στην βελτίωση της προσπελασιμότητας στο Βορειοελλαδικό χώρο
    2ον Στην ενδυνάμωση του ρόλου της Θεσσαλονίκης
    3ον Στην ανάπτυξη των διακρατικών συνεργασιών με χώρες της Νοτιονατολικής         Ευρώπης
    4ον Στην ικανοποιητική πορεία εφαρμογής των 3 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Μακεδονίας – Θράκης
    Ειδικότερα για κάθε τομέα:
    1ον Σχετικά με την βελτίωση της προσπελασιμότητας στο Βορειοελλαδικό χώρο, η   οποία ευνοεί την ισότιμη πρόσβαση και απρόσκοπτη κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών σε αγορές προϊόντων και υπηρεσίες, επιτεύχθηκε με κύριο μοχλό την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες.

Στην περιοχή ευθύνης του ΥΜΑ-Θ αναλογεί περίπου το 82% του συνολικού μήκους του κυρίως άξονα των 680 χιλιομέτρων και οι 8 από τους 9 καθέτους. Το σύνολο της Εγνατίας Οδού στη ζώνη ευθύνης του Υπουργείου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί το 2007, μειώνοντας το απαιτούμενο χρόνο για να διανύσουμε την απόσταση από τα ελληνοτουρκικά σύνορα ως τα διοικητικά όρια Γρεβενών – Ιωαννίνων κατά 40%, με προφανείς ευεργετικές επιπτώσεις για τη μείωση του μεταφορικού κόστους, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και της συνοχής του βορειοελλαδικού χώρου.

Στον 2ο τομέα πρόοδος παρουσιάσθηκε στην ενδυνάμωση του ρόλου της Θεσσαλονίκης μέσα από την υλοποίηση ορισμένων παρεμβάσεων που αποφορτίζουν χρόνιες πηγές έντονων προβλημάτων (π.χ.: κόμβοι εσωτερικής περιφερειακής, έργα εξωτερικής περιφερειακής, ανάπλαση αστικών περιοχών κ.α.).

Και το κυριότερο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, τη δρομολόγηση υλοποίησης των μεγάλων έργων της πόλης που αντλούν χρηματοδότηση εντός και εκτός ΚΠΣ και τα οποία θα δώσουν επιτέλους πνοή στο μείζων αναπτυξιακό όραμα της Θεσσαλονίκης ως πρωτεύουσας της «νέας γειτονιάς», όπως αυτή δημιουργήθηκε από τη διεύρυνση.

Η Ζώνη Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης που ενεργοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και πολλά άλλα έργα μικρότερου προϋπολογισμού αλλά μείζονος σημασίας, συμβάλλουν στο να καταστήσουμε την Θεσσαλονίκη σημαντικό επιχειρηματικό και πολιτιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σχετικά με τον 3ο τομέα προόδου αυξήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης διακρατικών συνεργασιών με τις χώρες της Βαλκανικής λόγω της εντατικοποίησης των ρυθμών υλοποίησης των Προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III που έχουν σχεδιαστεί από τις τρεις Περιφέρειες της Μακεδονίας – Θράκης.

Βασικής σημασίας εξάλλου για τη παραπέρα πορεία των Προγραμμάτων αποτελεί και η πρόσφατη μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του INTERREG στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, η πρόοδος σηματοδοτείται και από την ικανοποιητική πορεία εφαρμογής των 3 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Μακεδονίας – Θράκης με βάση τις μέχρι τώρα επιδόσεις όλων των Π.Ε.Π. Στις τρεις Περιφέρειες της ζώνης ευθύνης του ΥΜΑ-Θ αναλογεί περίπου το 29% του συνολικού προϋπολογισμού του περιφερειακού σκέλους του Γ’ ΚΠΣ που ανέρχεται σε 11,3 δις ευρώ.

Ήδη, έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 77% η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη. Βέβαια πολλά περισσότερα, ιδιαίτερα στο επίπεδο της πραγματοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων, απομένουν να γίνουν στο χρονικό διάστημα ως την ολοκλήρωση του Γ’ ΚΠΣ, ωστόσο η επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης το τελευταίο δωδεκάμηνο μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.

Κυρίες & Κύριοι,
Η χώρας μας βρίσκεται μπροστά σε μία νέα πολύ σοβαρή πρόκληση: την κατάρτιση του Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013.

Η σχεδιασμός συμπίπτει χρονικά με την ανάδυση έντονων προβληματισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πεδίο αντιπαράθεσης αφενός μεν την καταστατική υπόσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως οριοθετείται από την Συνταγματική Συνθήκη, αφετέρου δε, τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές για την επταετία 2007-2013.

Η σημερινή πρόκληση είναι πολύ πιο απαιτητική απ´ ότι σε προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. Για τη χώρας μας, το πρόβλημα είναι κρίσιμο, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο “αξιοποιήσαμε” τους κοινοτικούς πόρους από το 1986.

Το αποτέλεσμα για τις Περιφέρειες μας ήταν ότι η απόδοση των πόρων που επενδύθηκαν να είναι πολύ περιορισμένη. Παρά ταύτα και με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία της EUROSTAT για την τριετία 2000-2002, η επίδοση στο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης των 25, μεταθέτει τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στην ομάδα Περιφερειών «σταδιακής εξόδου», με συνέπεια τη σταδιακή μείωση της ενίσχυσης τους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, σύμφωνα με τις προτάσεις για τους Κανονισμούς της νέας Περιόδου.

Όμως παρά τη στατιστική σύγκλιση η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία,  συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δομικά προβλήματα και ενδοπεριφερειακές ανισότητες και γι´ αυτό θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα.

Πρέπει να σχεδιάσουμε αυτή τη φορά με πλήρη σοβαρότητα και τεχνική επάρκεια, το ΜΕΛΛΟΝ της χώρας και των Περιφερειών μας. Ο συνολικός οικονομικός χώρος της Β. Ελλάδας διαθέτει τις βάσεις για μια στρατηγική ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας με πιθανότητες επιτυχίας.

Το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου στο χώρο ευθύνης του και με τη νέα του οργανωτική ασκώντας τον επιτελικό του ρόλο:
– Συντάσσει το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος 2006-2013 με στόχο την ανάπτυξη ενός δια-περιφερειακού συνόλου, όπου τα μειονεκτήματα της μιας περιφέρειας θα αντισταθμίζονται από τα πλεονεκτήματα της άλλης, και όπου ο συνολικός δυναμισμός θα συνιστά διαπραγματευτικό πλεονέκτημα όλων των Περιφερειών για την προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων.
– Επίσης το ΥΜΑ-Θ αναπτύσσει στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ένα «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Ανάπτυξης στη Μακεδονία και Θράκη και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» που θα παρέχει πληροφορίες, τόσο σε λήπτες αποφάσεων όσο και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται από διάφορους φορείς και τις αναπτυξιακές επιπτώσεις τους στη Μακεδονία και Θράκη,

Είμαι βέβαιος ότι όλες οι Περιφέρειες της Β. Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα και επάρκεια τις νέες προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013. 

Από την πλευρά μας, θα πλαισιώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσπάθειες σας και όλοι μαζί θα θέσουμε τη Μακεδονία και Θράκη σε μια τροχιά πραγματικής, ανταγωνιστικής, διατηρήσιμης και επωφελούς για όλους, ανάπτυξης. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης».

Προηγούμενο άρθροΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Επόμενο άρθροΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΟ 1Ο ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ