Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ypes press002
ypes press002

Σε ημερίδα που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Ειδική Γραμματεία για την ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Νίκος Τσιαρτσιώνης, το πρωί της Πέμπτης 14 Ιουλίου 2005, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της ημερίδας με θέμα «Βέλτιστες Πρακτικές Εγχειρημάτων Ανάπτυξης και Προώθησης Καινοτομικότητας μέσω Αναπτυξιακών Περιφερειακών Δράσεων στα πλαίσια της Δράσης 4.6.2. του ΕΠΑΝ», που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Την ημερίδα, που έχει στόχο τη διεθνοποίηση της δράσης ζώνης καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα.

Στην ομιλία του ο κ. Τσιαρτσιώνης αναφέρθηκε στη Ζώνη Καινοτομίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «To Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως συντονιστής της αναπτυξιακής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης του, και ως Τελικός Δικαιούχος της Δράσης 4.6.2 του ΕΠΑΝ, συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας στην εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών υλοποίησης του εγχειρήματος. 

Ειδικότερα, σήμερα μελετούμε και εξειδικεύουμε τη σύσταση και οργάνωση του «Φορέα Διαχείρισης της Ζώνης» ο οποίος θα αναλάβει  τον προγραμματισμό, συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και ενεργειών που απαιτούνται για τη δημιουργία, αλλά και τη βιώσιμη λειτουργία της Ζώνης Καινοτομίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη».

Αναφερόμενος στην περιοχή όπου θα οριοθετηθεί η Ζώνη Καινοτομίας, ο υπουργός επισήμανε: «Η Ζώνη Καινοτομίας της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε αντίθεση με τις κλασικές και τις σύγχρονες Β.Ε.ΠΕ., είναι ένα ανοικτό περιοχικό σύστημα καινοτομίας όπου συναθροίζονται ποικίλες δραστηριότητες σε όλους τους «ήπιους» κλάδους της οικονομίας.  Η οριοθέτησή της σε αυτή την ανατολική περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης δεν έγινε τυχαία.

Η διαθεσιμότητα άκτιστων και απαλλαγμένων από οικιστική ανάπτυξη μεγάλων και ενιαίων εκτάσεων, έδωσαν τη δυνατότητα εγκατάστασης, κατά την τελευταία δεκαετία, μεγάλων λειτουργιών σχετικά με την έρευνα, την τεχνολογία, τη γνώση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση καθώς και σε ιδιωτικές δραστηριότητες στην παραγωγή και προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.  Οι υφιστάμενες αυτές δραστηριότητες θα αποτελέσουν τον πυρήνα ανάπτυξης της Ζώνης».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης μιλώντας για τις επιπτώσεις των αναπτυξιακών αυτών δράσεων στον βορειοελλαδικό χώρο, ο κ. Τσιαρτσιώνης υπογράμμισε:
«Με τη δημιουργία της Ζώνης Καινοτομίας που θα φιλοξενηθεί στον χώρο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη όπως:
1ον) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω της διάχυσης και αξιοποίηση της τοπικά παραγόμενης γνώσης.
2ον) Δημιουργία μηχανισμών εξόρμησης της τοπικής οικονομίας της γνώσης, προς τις γειτονικές χώρες και -γιατί όχι- και διεθνώς
3ον) Προσέλκυση καινοτόμων επενδυτικών πρωτοβουλιών σε κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, τόσο από εθνικούς, όσο και από διεθνείς οργανισμούς και
4ον) Η πόλη της Θεσσαλονίκης ταυτοποιείται ως η “Πόλη της Καινοτομίας”, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει, πέραν της απασχόλησης, και στην ποιότητα ζωής των πολιτών της».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Τσιαρτσιώνης τόνισε: «Στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος 2006-2013, που συντάσσεται από το Υπουργείο μας, η περιοχή της Θεσσαλονίκης διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για την προώθηση της καινοτομίας στο σύνολο του βορειοελλαδικού χώρου».

***************

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΑ-Θ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑ-Θ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»

«Αξιότιμοι ομιλητές, διοργανωτές και εκπρόσωποι των παραγωγικών, ερευνητικών και κοινωνικών φορέων,

Θεωρώ ιδιαίτερης σημασίας τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα καθ´ όσον δίδεται σε όλους μας η ευκαιρία να γνωρίσουμε τις πρακτικές ανάπτυξης διεθνών παρόμοιων εγχειρημάτων με τη «Ζώνη Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης».

Είναι πολύ σημαντικό για έναν επιτυχή σχεδιασμό μιας τέτοιας δράσης η ρεαλιστική προσέγγιση των παραμέτρων υλοποίησης προηγούμενων παρόμοιων εγχειρημάτων.

Η υλοποίηση της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού για τη Ζώνη Καινοτομίας εντάσσεται σε ένα ευρύ σύνολο δράσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστήσουμε τη Θεσσαλονίκη «πόλο» ισόρροπης ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και σημαντικό επιχειρηματικό και πολιτιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε επικοδομητικά για να αλλάξουμε τη γειτονιά μας.

Είναι απόφασή μας να επιδιώξουμε στενότερες διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες,  με όλα τα κράτη της περιοχής, σε όλους τους τομείς: τον πολιτισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο, την επιχειρηματική δράση, την εκπαίδευση, έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία.

Οι επιπτώσεις των αναπτυξιακών αυτών δράσεων θα αγκαλιάσουν όχι μόνο τους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και τους γειτόνους μας προς Βορράν και προς Ανατολάς σε μια προοπτική αλληλοκατανόησης, συνεργασίας και συνεχούς ανάπτυξης σ’ ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό πλέον διεθνές περιβάλλον. 

Έτσι εμείς αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας, αλλά και το χρέος μας προς τους γειτόνους μας.

Η Ζώνη Καινοτομίας της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε αντίθεση με τις κλασικές και τις σύγχρονες Β.Ε.ΠΕ., είναι ένα ανοικτό περιοχικό σύστημα καινοτομίας όπου συναθροίζονται ποικίλες δραστηριότητες σε όλους τους «ήπιους» κλάδους της οικονομίας. 

Η οριοθέτησή της σε αυτή την ανατολική περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης δεν έγινε τυχαία.

Η διαθεσιμότητα άκτιστων και απαλλαγμένων από οικιστική ανάπτυξη μεγάλων και ενιαίων εκτάσεων, έδωσαν τη δυνατότητα εγκατάστασης, κατά την τελευταία δεκαετία, μεγάλων λειτουργιών σχετικά με την έρευνα, την τεχνολογία, τη γνώση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση καθώς και σε ιδιωτικές δραστηριότητες στην παραγωγή και προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.  Οι υφιστάμενες αυτές δραστηριότητες θα αποτελέσουν τον πυρήνα ανάπτυξης της Ζώνης.

Το εγχείρημα είναι πολυσύνθετο, το οποίο σίγουρα θα επεκταθεί υπό όρους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και πέραν των στενών ορίων του Γ´ΚΠΣ.  Εξάλλου, συνάδει απόλυτα και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της καινοτομίας κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο όπως αυτή εκφράζεται και στο υπό σύνταξη «Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία 2007-2013».

Με τη δημιουργία της Ζώνης Καινοτομίας που θα φιλοξενηθεί στον χώρο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη για τον  βορειο-ελλαδικό χώρο, όπως:

1ον) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω της διάχυσης και αξιοποίηση της τοπικά παραγόμενης γνώσης.

2ον) Δημιουργία μηχανισμών εξόρμησης της τοπικής οικονομίας της γνώσης, προς τις γειτονικές χώρες και -γιατί όχι- και διεθνώς

3ον) Προσέλκυση καινοτόμων επενδυτικών πρωτοβουλιών σε κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, τόσο από εθνικούς, όσο και από διεθνείς οργανισμούς και

4ον) Η πόλη της Θεσσαλονίκης ταυτοποιείται ως η «Πόλη της Καινοτομίας», γεγονός που αναμένεται να συμβάλει πέραν της απασχόλησης και στην ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Η επιτυχία και μακροβιότητα της Ζώνης Καινοτομίας πρέπει να στηριχθεί στη συγκροτημένη συνεργασία όλων των φορέων της Μακεδονίας και Θράκης που είτε θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του αντίστοιχου σχεδίου δράσης, είτε θα είναι άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενοι από αυτή, όπως: οι τρεις Περιφέρειες, των ΟΤΑ Α´ και Β´ βαθμού,  οι Οργανισμοί του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Επιμελητήρια και οι Σύνδεσμοι των παραγωγικών τάξεων.

To Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως συντονιστής της αναπτυξιακής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης του, και ως Τελικός Δικαιούχος της Δράσης 4.6.2 του ΕΠΑΝ, συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας στην εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών υλοποίησης του εγχειρήματος. 

Ειδικότερα, σήμερα μελετούμε και εξειδικεύουμε τη σύσταση και οργάνωση του «Φορέα Διαχείρισης της Ζώνης» ο οποίος θα αναλάβει  τον προγραμματισμό, συντονισμό, και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και ενεργειών που απαιτούνται για τη δημιουργία, αλλά και βιώσιμη λειτουργία της Ζώνης Καινοτομίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, το ΥΜΑ-Θ στα πλαίσια της πλήρους αναδιοργάνωσής του σε μία νέα επιτελική λειτουργία, έχει συστήσει την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η οποία θα συνεπικουρεί τον Φορέα στην οργάνωση της Ζώνης.

Επίσης, αναπτύσσει το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Ανάπτυξης στη Μακεδονία και Θράκη και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» που θα παρέχει πληροφορίες, τόσο σε λήπτες αποφάσεων, όσο και στους πολίτες, σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται από διάφορους φορείς και τις αναπτυξιακές επιπτώσεις τους στη Μακεδονία και Θράκη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2006-2013 που συντάσσεται από το Υπουργείο μας η περιοχή της Θεσσαλονίκης διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για την προώθηση της καινοτομίας στο σύνολο του βορειοελλαδικού χώρου.

Σήμερα, καλούμαστε όλοι μας να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες των προσκεκλημένων ειδικών σχετικά με τους τεθέντες στόχους και τις ενέργειες, καθώς και τις χρησιμοποιηθείσες μεθοδολογίες προσέγγισης  και υλοποίησης σε σχέση με τα παραχθέντα αποτελέσματα.

Μπορούμε να διδαχθούμε πολλά από  προβλήματα και παγίδες, που εμφανίσθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν σε παραπλήσια διεθνή εγχειρήματα που αποδείχθηκαν επιτυχή.

Θα ήθελα γι’ αυτό να καλωσορίσω στη Θεσσαλονίκη και να ευχαριστήσω και προσωπικά τους προσκεκλημένους ομιλητές που  ανταποκρίθηκαν και ταξίδευσαν από τις Χώρες τους για να μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους πάνω σε παρόμοια καινοτομικά εγχειρήματα.

Εύχομαι στους συμμετέχοντες στην σημερινή ημερίδα καλή παραμονή και μια πολύ  εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ».

Προηγούμενο άρθροΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Επόμενο άρθροΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ 15/7/2005 ΚΑΙ 16/7/2005