Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΟ 1Ο ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ypes press002
ypes press002

Που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός Μακεδονίας- Θράκης κ. Νίκος Τσιαρτσιώνης, το πρωί του Σαββάτου 16 Ιουλίου 2005, παρακολούθησε τις εργασίες του 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Στο συνέδριο παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, καθηγητής Λουκάς Ανανίκας.
Στο χαιρετισμό του, ο κ. Τσιαρτσιώνης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «όλες οι Περιφέρειες της Β. Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα και επάρκεια τις νέες προκλήσεις» και επισήμανε: «Από την πλευρά μας, θα πλαισιώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσπάθειές σας και όλοι μαζί θα θέσουμε τη Μακεδονία και Θράκη σε μια τροχιά πραγματικής, ανταγωνιστικής, διατηρήσιμης και επωφελούς για όλους, ανάπτυξης».
Ο υπουργός Μακεδονίας- Θράκης, μεταξύ άλλων, τόνισε πως: «Ειδικά για το χώρο της Β. Ελλάδος, η εντεινόμενη ενσωμάτωση των οικονομιών των χωρών – μελών της Ένωσης, η επικείμενη (το 2007) ένταξη σε αυτήν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η πιθανότατη (το 2014) ένταξη της Τουρκίας και ο παγκοσμίως οξυνόμενος ανταγωνισμός για την προσέλκυση επενδύσεων και δραστηριοτήτων, δημιουργούν ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, λόγω της άμεσης γειτνίασής μας με τη ζώνη των μεγάλων ανατροπών.
Η Β. Ελλάς με τα τρία εκατομμύρια των πολιτών της πρέπει να αποκτήσει την ταυτότητά της, να διαμορφώσει το δικό της μπραντ νέιμ, προκειμένου έτσι να καθιερώσει την αναγνωρισιμότητά της στο διεθνές σκηνικό».
Στο βαθμό που καθεμία χωριστά από τις Περιφέρειες της Β. Ελλάδας δεν διαθέτει επαρκή μεγέθη και ισχυρές προϋποθέσεις ανταγωνιστικής ανάπτυξης, όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιαρτσιώνης, «είναι προφανές ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία ενός δια-περιφερειακού συνόλου, όπου τα μειονεκτήματα της μιας περιφέρειας θα αντισταθμίζονται από τα πλεονεκτήματα της άλλης, και όπου ο συνολικός δυναμισμός θα συνιστά διαπραγματευτικό πλεονέκτημα όλων των Περιφερειών για την προσέλκυση των εξωτερικών επενδύσεων».
Ο υπουργός αναφέρθηκε στις κατευθύνσεις της συνολικής στρατηγικής του ΥΜΑ-Θ για την ανάπτυξη της Β. Ελλάδας, στρατηγική που, όπως είπε, «καλύπτεται από την εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, όπου θα μπορούν να παρακολουθούνται όλες οι αναπτυξιακές δράσεις στο χώρο της Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της ΝΑ Ευρώπης και να ενημερώνεται έτσι ο κάθε φορέας – πολίτης – επιχειρηματίας για τα τρέχοντα δεδομένα, καθώς και η εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης “ομπρέλα”, το οποίο θα αποτελέσει τη συμβολή μας στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης».

*****************
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΑ-Θ


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑ–Θ
ΣΤΟ 1Ο ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Αξιότιμοι Σύνεδροι,
Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε μία νέα πολύ σοβαρή πρόκληση: στην κατάρτιση του Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να εισέλθει στη νέα προγραμματική περίοδο με νέα δεδομένα: η ανάπτυξη καθυστερεί (εκτός από την Ελλάδα και λίγες άλλες χώρες), η ανεργία παραμένει το οξύτερο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα για τις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης και οι στόχοι των Στρατηγικών της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ δεν επιτυγχάνονται. Eπιπλέον, η εμπλοκή στην έγκριση της Συνταγματικής Συνθήκης, αναπόδραστη ως έκφραση της λαϊκής έκφρασης σε δύο χώρες ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, προκαλεί την ανάδυση νέων προβληματισμών (προς ποια κατεύθυνση να προχωρήσει η αναγκαία ενοποίηση της Ευρώπης;). Για τις Περιφέρειες της χώρας μας, το πρόβλημα είναι ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΟ, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο “αξιοποιήσαμε” τους κοινοτικούς πόρους από το 1986.  ΜΟΠ και δύο ΚΠΣ, τα κατευθύναμε κατά προτεραιότητα στην επέκταση των βασικών μας υποδομών και μόνο δευτερευόντως στην ενίσχυση της παραγωγικής μας δομής. 
Το αποτέλεσμα ήταν ότι, συνολικά για τη χώρα και ειδικότερα για τις Περιφέρειές μας, η απόδοση των πόρων που επενδύθηκαν είναι πολύ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ: έχουμε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης πλην Ιρλανδίας αλλά η ανταγωνιστικότητά μας μειώνεται, οι ιδιωτικές επενδύσεις μας αυξάνονται αλλά δεν παράγεται καινοτομία, οι υποδομές μας βελτιώθηκαν αλλά σοβαρές ελλείψεις παραμένουν. Υπάρχουν δείκτες που είναι ανησυχητικοί: οι κοινοτικοί πόροι των περιόδων 1989-2003 ήταν, σε αδρές γραμμές, ισόποσοι της συνολικής αύξησης του ΑΕΠ μας στην ίδια περίοδο, αλλά παρ’ όλα αυτά, η ανεργία μας αυξήθηκε πολύ περισσότερο απ´ ό,τι στις άλλες χώρες – μέλη της Ένωσης, η βιομηχανική μας παραγωγή αυξήθηκε κατά μέσο όρο με ρυθμό κάτω του 1% ετησίως, οι δαπάνες μας σε Έρευνα και Τεχνολογία είναι ακόμη στο 1/3 του μέσου όρου των 15, οι εισαγωγές μας από την Ένωση καλύπτονται μόνο κατά 30% από εξαγωγές μας.  Βέβαια, στην ίδια περίοδο σε άλλους δείκτες είχαμε εντυπωσιακές επιδόσεις: υπερδιπλασιάσαμε τα Ι.Χ. αυτοκίνητα μας και σχεδόν τριπλασιάσαμε τις επενδύσεις μας σε κατοικίες !
Κυρίες και κύριοι,
Με την τελευταία Διεύρυνση της Ένωσης, είναι αδύνατο να εξακολουθήσουμε να επιμένουμε στις συνήθεις πρακτικές, πολύ περισσότερο που οι κοινοτικοί πόροι θα είναι αναγκαστικά λιγότεροι και επομένως πρέπει να βρούμε τρόπους για την αποδοτικότερη δυνατή επένδυσή τους.  Σε μια περίοδο όπου οι νέοι “ανατολικοί” εταίροι μας προσπαθούν να γίνουν «πρωταθλητές» της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, εμείς δεν μπορούμε να παραμένουμε επαίτες εξαιρέσεων και παρατάσεων.  Πρέπει να σχεδιάσουμε, για πρώτη φορά με τέτοια απαίτηση σοβαρότητας και τεχνικής επάρκειας, το ΜΕΛΛΟΝ της χώρας και των Περιφερειών μας.
Ειδικά για τον χώρο της Β. Ελλάδος, η εντεινόμενη ενσωμάτωση των οικονομιών των χωρών – μελών της Ένωσης, η επικείμενη (το 2007) ένταξη σε αυτήν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η πιθανότατη (το 2014) ένταξη της Τουρκίας και ο παγκοσμίως οξυνόμενος ανταγωνισμός για την προσέλκυση επενδύσεων και δραστηριοτήτων, δημιουργούν ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, λόγω της άμεσης γειτνίασης μας με τη ζώνη των μεγάλων ανατροπών.
Ήδη, καμία άλλη περιοχή της χώρας δεν υπέστη στον βαθμό που τις υπέστη η Β. Ελλάδα, τις συνέπειες των πολιτικών και οικονομικών αλλαγών στα Βαλκάνια από το1989: αναστάτωση στα παραδοσιακά κυκλώματα μεταφορών και εμπορίου, ισχυρότατη μεταναστευτική πίεση με επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στις τοπικές κοινωνικές δομές, αποχωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις οποίες διαθέταμε συγκριτικό πλεονέκτημα, άρση των συνθηκών που δικαιολογούσαν προστατευτικές ή προτιμησιακές πολιτικές στις παραμεθόριες ζώνες μας.
Γνωρίζετε οι περισσότεροι πολύ καλά ότι για την 4η προγραμματική περίοδο 2007-2013 επιβάλλεται μια πολύ στενή σύνδεση της περιφερειακής πολιτικής με τους στόχους της ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή νοείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η ενσωμάτωση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας είναι υποχρεωτική και κυρίαρχη κατεύθυνση πλέον είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.  Σε συνδυασμό και με τις εξωτερικές πιέσεις, είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος να αναπτυχθεί έντονος ανταγωνισμός και μεταξύ των Περιφερειών μας, πολύ περισσότερο αν η “στατιστική σύγκλιση” έχει ως αποτέλεσμα κάποιες από αυτές να θεωρηθούν ως “πλούσιες” ή ότι χρήζουν μειωμένης πλέον ενίσχυσης από τους κοινοτικούς πόρους.  Και ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι στον τομέα π.χ. της αγροτικής ανάπτυξης, σημεία τριβής ή κρίσης και δια-περιφερειακών αντιθέσεων έχουν ήδη εμφανιστεί.
Ο συνολικός οικονομικός χώρος της Β. Ελλάδας διαθέτει ορισμένες από τις βάσεις για μια στρατηγική ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας με πιθανότητες επιτυχίας: σημαντικό μέγεθος πληθυσμού, εργατικού δυναμικού και ΑΕΠ, ρυθμό μεταβολής AEΠ ταχύτερο από τον μέσο εθνικό όρο, ρυθμό αύξησης των επενδύσεων ταχύτερο, υψηλή συμμετοχή των παραγωγικών τομέων στο ΑΕΠ, κυριαρχία στον αγροτικό τομέα (38% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας).  Παράλληλα, όμως, εμφανίζονται τάσεις στασιμότητας: ανεργία υψηλότερη του μέσου όρου, ΑΕΠ κατά κεφαλήν χαμηλότερο, ίδρυση νέων επιχειρήσεων κατά πολύ χαμηλότερη.
Στον βαθμό που καθεμία χωριστά από τις Περιφέρειες της Β. Ελλάδας δεν διαθέτει επαρκή μεγέθη και ισχυρές προϋποθέσεις ανταγωνιστικής ανάπτυξης, είναι προφανές ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία ενός δια-περιφερειακού συνόλου, όπου τα μειονεκτήματα της μιας περιφέρειας θα αντισταθμίζονται από τα πλεονεκτήματα της άλλης, και όπου ο συνολικός δυναμισμός θα συνιστά διαπραγματευτικό πλεονέκτημα όλων των Περιφερειών για την προσέλκυση των εξωτερικών επενδύσεων.
Το ΥΜΑ-Θ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου στο χώρο ευθύνης του και προκειμένου να ασκήσει αυτόν τον νέο επιτελικό του ρόλο άλλαξε με προεδρικό διάταγμα πλήρως την οργανωτική του δομή. Αντιστοιχίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών του με τα υπόλοιπα 18 υπουργεία και συνδέεται λειτουργικά με τα θεματικά τους αντικείμενα. Ενόψει των μεγάλων αλλαγών και του ανταγωνισμού στην ευρύτερη περιοχή μας και με δεδομένο το δυναμισμό του Βορειοελλαδικού χώρου κρίναμε ότι ήταν απαραίτητη η συγκρότηση μιας συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της Β. Ελλάδας, βασισμένης σε 5 κύριες κατευθύνσεις:
1. Εγκαθίδρυση και επέκταση αποτελεσματικών συνεργασιών και δικτυώσεων σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής
2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, κυρίως έναντι των γειτονικών χωρών και περιφερειών τους, με ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και με καινοτόμα αξιοποίηση των παραδοσιακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας
3. Ήπια αναδιάρθρωση των σημερινών οικονομικών δομών και διατήρηση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής μας
4. Εξασφάλιση της διατηρησιμότητας της ανάπτυξης, με κυρίαρχη παρέμβαση στην προστασία των περιβαλλοντικών πόρων μας
5. Η Β. Ελλάς πρέπει να αποκτήσει το κρίσιμο διοικητικό, οικονομικό και προγραμματικό μέγεθος, προκειμένου να αντεπεξέλθει στον διαμορφώμενο ανταγωνισμό των περιφερειών των όμορων κρατών.
Η στρατηγική αυτή καλύπτεται από την εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, όπου θα μπορούν να παρακολουθούνται όλες οι αναπτυξιακές δράσεις στο χώρο της Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της ΝΑ Ευρώπης και να ενημερώνεται έτσι ο κάθε φορέας – πολίτης – επιχειρηματίας για τα τρέχοντα δεδομένα, καθώς και η εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης «ομπρέλα», το οποίο θα αποτελέσει τη συμβολή μας στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης.
Απέναντι στο φθηνό μεροκάματο πρέπει να προτάξουμε την ποιότητα και την καινοτομία και σ’ αυτό το σχέδιο πρωτεύουσα θέση έχει η ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ως χώρου συνεχούς ανάπτυξης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών, με απώτερο στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε κέντρο αριστείας και  πόλο έλξης σε διεθνές επίπεδο. Η Β. Ελλάς με τα τρία εκατομμύρια των πολιτών της πρέπει να αποκτήσει την ταυτότητά της, να διαμορφώσει το δικό της μπραντ νέιμ, προκειμένου έτσι να καθιερώσει την αναγνωρισιμότητά της στο διεθνές σκηνικό.
Κυρίες και κύριοι,
Είμαι βέβαιος ότι όλες οι Περιφέρειες της Β. Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα και επάρκεια τις νέες προκλήσεις.  Από την πλευρά μας, θα πλαισιώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσπάθειές σας και όλοι μαζί θα θέσουμε τη Μακεδονία και Θράκη σε μια τροχιά πραγματικής, ανταγωνιστικής, διατηρήσιμης και επωφελούς για όλους, ανάπτυξης. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του 1ου Εθνικού και καθοριστικού  συνεδρίου μας».

Προηγούμενο άρθροΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 – 2006
Επόμενο άρθροΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ