Ιδιωτικές Επενδύσεις

Ενημέρωση / Ανακοινώσεις για τους Αναπτυξιακούς Νόμους 3908/11 & 4399/16

 

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56673/20-05-2021, έβδομης (7ης) Προκήρυξης.

Συνημμένη η σχετική Ανακοίνωση και ο  Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ζ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ζ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της έκτης (6ης) προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56672/20-05-2021, πέμπτης (5ης) Προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση και Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τέταρτης (4ης) προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση και ο  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 & 3908/2011.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 69  του Ν. 4864/2021 (ΦΕΚ 237/Α/2-12-2021) παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και ν. 3908/2011 (Α’ 8), σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και την παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

 • Δημοσίευση του Νόμου υπ. αρ. 4864/2021  “Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη”.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 237/Α/2-12-2021

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τέταρτης (4ης) Προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η Σχετική Ανακοίνωση και ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 5399)».

   Συνημμένα: H υπ’ αριθ. 123259/17-11-2021 απόφαση (ΦΕΚ 5359/Β’/19-11-2021)

  ΦΕΚ 5359/Β’/19-11-2021

 • “Υλοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο των κλαδικών εκθέσεων Philoxenia και Hotelia”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – «Παρουσίαση επενδυτικών εργαλείων στον Τουρισμό»

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης), κ. Σταύρος Καλαφάτης,  στο πλαίσιο της 36ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού “PHILOXENIA, στη Θεσσαλονίκη, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση επενδυτικών εργαλείων στον Τουρισμό». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, από τις 10.30 π.μ έως τις 12.30 μ.μ., στο Περίπτερο 13 (open stage), στον χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ – HELEXPO).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΣ PHILOXENIA

Πληροφορίες

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 90574/01-09-2020 τρίτης (3ης) προκήρυξης.

Συνημμένα : Ανακοίνωση & Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ  – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της πέμπτης (5ης) προκήρυξης.

Συνημμένα : Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • H αρ. πρωτ. 109648/8.10.2021 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6965/21.01.2021 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 2018» (Β’ 184).

Συνημμένα:  To ΦΕΚ 4752/τ.Β΄/14.10.2021

ΦΕΚ

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της έκτης (6ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα : Ανακοίνωση και Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”  ΚΑΙ ΤΗΣ 7ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Επισυνάπτεται η  τροποποίηση της 5ης Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” (Β΄2142) και η τροποποίηση της 7ης Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Ν. 4399/2016 (Β΄2143), οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 4497/τ.Β/29.9.2021.

ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ_ΦΕΚ

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της πέμπτης (5ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα :  η Ανακοίνωση και ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ε’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τέταρτης (4ης) προκήρυξης.

Συνημμένα η Ανακοίνωση και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δ’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69395/01-07-2019 πρώτης (1ης) προκήρυξης.

Συνημμένα η Ανακοίνωση και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της τρίτης (3ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η Ανακοίνωση και ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Γ’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50095/20-05-2020 δεύτερης (2ης) προκήρυξης.

Συνημμένα ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Β’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016 (ΥΠΕΣ – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – ΔΙΕ).

Ανακοίνωση_PDF

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Β’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50088/20-05-2020, τέταρτης (4ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δ΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δ΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50095/20-05-2020, δεύτερης (2ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Β΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή, στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69395/01-07-2019, πρώτης (1ης) Προκήρυξης.

Συνημμένα η σχετική Ανακοίνωση & Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Α΄Κύκλου Επιχειρηματικότητας των ΜΠΜ Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 (ΥΠΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).

Ανακοίνωση_PDF

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Α’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε η τρίτη (3η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης. Η παρούσα έκδοση (3η) αντικαθιστά την προηγούμενη δεύτερη (2η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 54110/21-5-2018, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 7ης προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και εφεξής (ΑΔΑ: ΩΓΧΒ46ΜΤΛΡ-ΨΝΘ).

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4479/2017 (Α΄94), εγκρίθηκε η τρίτη (3η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας, τις μεθόδους αξιολόγησης καθώς και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.
Η παρούσα έκδοση (3η) αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 83827/02.08.2018 και έχει εφαρμογή για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του προαναφερόμενου καθεστώτος και εφεξής (ΑΔΑ: Ψ4Χ346ΜΤΛΡ-ΑΥΘ).

 • ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Ν.4399/16, 5η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” & 7η προκήρυξη του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας”)

Κατά την διαδικασία της 5ης προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” και της 7ης προκήρυξης του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στον Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, φορέα υποδοχής επενδυτικών σχεδίων στη Μακεδονία και τη Θράκη, υποβλήθηκαν 45 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού π/υ  303.149.778,19 ευρώ  με το κίνητρο της επιχορήγησης ή/και της φορολογικής απαλλαγής.
Αναλυτικά, υποβλήθηκαν 27 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού 153.684.976,83 ευρώ για το καθεστώς των Μικρών – πολύ μικρών επιχειρήσεων και 18 προτάσεις προϋπολογισμού 149.464.801,36 ευρώ για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας .
Τα υποβαλλόμενα σχέδια αφορούν επενδύσεις  στον κλάδο του τουρισμού, των φαρμάκων, της τεχνολογίας, των logistics, των αγροδιατροφικών προϊόντων, της βιομηχανίας, τις τηλεοπτικές παραγωγές και την ιατρική αποκατάσταση.

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6.α του νόμου 4399/2016 (Α΄117) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε η δεύτερη (2η) έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης. Η παρούσα έκδοση (2η) αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού Αξιολόγησης με αριθμό εγκριτικής πράξης 35786/06-4-2020, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στο πλαίσιο της 5ης προκήρυξης του καθεστώτος και εφεξής(ΑΔΑ: 6Ε7246ΜΤΛΡ-ΙΓΓ​ ).

Συχνές Ερωτήσεις                                       Επιχειρηματικότητα στη Μακεδονία και Θράκη