Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Διοικητηρίου»

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Διοικητηρίου»  (pdf)